VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3007, contains 3007, 3016, 3069, 3205
id = 3007, parent = 0, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.214.13.193, time = 2006/10/27 (1161946532) ,
subject = The LaTeX Companion, hits = 1230, karma = 0+0-,
Bác Hai ơi, cho Em xin 01 bản tài liệu này đi, nhờ Bác gởi qua Email này, Em cám ơn Bác nhiều: [email protected]
 
id = 3016, parent = 3007, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.201, time = 2006/10/29 (1162071930) ,
subject = Re:The LaTeX Companion, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác "Hai" chắc bận, có gửi cho bạn chưa? Mình dùng ké máy tính của em trai nên hiện không thể gửi bạn được. Bạn ráng chờ khoảng 3 hôm. Chúc bạn vui!
 
id = 3069, parent = 3016, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nntien, ip = 203.162.3.148, time = 2006/11/14 (1163511973) ,
subject = Re:The LaTeX Companion, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
Bác "Hai" chắc bận, có gửi cho bạn chưa? Mình dùng ké máy tính của em trai nên hiện không thể gửi bạn được. Bạn ráng chờ khoảng 3 hôm. Chúc bạn vui!
Anh có thể gửi cho em bản này được chứ! Em rất cần bản này kiếm trên mạng không ra! Anh giúp em tí nhé!
Anh có gửi qua: [email protected]
Thanks!
 
id = 3205, parent = 3069, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.145, time = 2007/01/08 (1168201377) ,
subject = Re:The LaTeX Companion, hits = 0, karma = 0+0-,
mình cũng mong được chia xẻ với
[email protected]
[email protected]
*******
thành viên xóm TeX