VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3005, contains 3005, 3006
id = 3005, parent = 0, thread = 3005, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.234.162.115, time = 2006/10/26 (1161857017) ,
subject = cần những files nào mới làm được trình chiếu trong PcTex, hits = 713, karma = 0+0-,
Em chào tất cả mọi người!
Em đang bắt đầu học với Tex, Em dùng PcTex để soạn thảo, cho Em hỏi là cần những gì để trình chiếu được bởi Em thấy mọi người làm trình chiếu trong LaTex chuyên nghiệp và đẹp mắt qúa! Giúp Em với! Em cảm ơn nhiều!!![size=4][/size]
 
id = 3006, parent = 3005, thread = 3005, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 165.228.128.11, time = 2006/10/26 (1161858467) ,
subject = Re:cần những files nào mới làm được trình chiếu trong PcTex, hits = 0, karma = 0+0-,
/me chưa biết ai làm được trình diễn trong pctex. Bạn có thể thử cài pdfscreen ( dễ cài đặt nhất, thử tìm ở diễn đàn nhé ) hoặc beamer.

Bạn thử dùng wiki:miktex hoặc wiki:vnmik xem sao.

Chúc may mắn!