VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3001, contains 3001
id = 3001, parent = 0, thread = 3001, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.249.173, time = 2006/10/25 (1161790270) ,
subject = LV: bài 8: font cỡ 13, hits = 661, karma = 0+0-,
Tạm thời, cách đơn giản nhất là bạn dùng gói lyk-z13.sty do Hạnh viết và mình chế lại. Tải về:

http://download.viettug.org/mirror1.php?file=lyk-z13

Xả nén và chép tập tin lyk-z13.sty vào thư mục chứa lụân văn của bạn. Rồi dùng \usepackage{lyk-z13} là xong ngay. Chúc bạn may mắn!