VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2997, contains 2997, 2998, 3000, 3004
id = 2997, parent = 0, thread = 2997, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.4.27, time = 2006/10/25 (1161770200) ,
subject = Làm sao tính toán trong TeX, hits = 989, karma = 0+0-,
Trong TeX co lệnh để trừ, cộng hai số như thế này
\fpSub{1.75}{-0.15}{\answer}
\fpAdd{1.75}{-0.15}{\answer}
Xin cho hỏi còn phép nhân, chia thì như thế nào?

Ví dụ mình muốn tính 1*3*5*7*9*....*n thì làm sao
 
id = 2998, parent = 2997, thread = 2997, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.254.0, time = 2006/10/25 (1161779989) ,
subject = Re:Làm sao tính toán trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Về tính toán thì bạn có thể dùng hai gói fp hay xlop
(Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời thoả đáng)
 
id = 3000, parent = 2997, thread = 2997, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.249.173, time = 2006/10/25 (1161789822) ,
subject = Re:Làm sao tính toán trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
peter:
Trong TeX co lệnh để trừ, cộng hai số như thế này
\fpSub{1.75}{-0.15}{\answer}
\fpAdd{1.75}{-0.15}{\answer}
Xin cho hỏi còn phép nhân, chia thì như thế nào?
Sao bạn chưa nghĩa đến \fpdiv, \fpmul Dưới đây là ví dụ với gói fp.sty
% \usepackage{fp}
\fpsub\result{1.75}{123}
\fpmul\result{12}{43}
Ví dụ mình muốn tính 1*3*5*7*9*....*n thì làm sao
bạn có thể nạp gói fp-upn hoặc fp-eval

Chi tiết có thể xem tài liệu ngắn gọn về fp ở đây:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … /fp/README

Link: fp home page: http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/fp/

Gói xlop thì /me hỏng có biết
 
id = 3004, parent = 3000, thread = 2997, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.253.190, time = 2006/10/26 (1161797861) ,
subject = Re:Làm sao tính toán trong TeX, hits = 0, karma = 1+0-,
Theo giới thiệu thì gói xlop có thể tính các phép toán, nhân cha với `vô số số' chỉ phụ thuộc vào ký ức của máy đang dùng. Nó cũng có những cái rất hay. Ví dụ: Nó tự động trình bày hình ảnh phép cộng trừ nhân chia theo lối cấp 1 ...
Khai thác sâu hơn thì tôi cũng chưa có thì giờ để học dùng gói này. Xin lỗi nhé