VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2978, contains 2978
id = 2978, parent = 0, thread = 2978, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.114, time = 2006/10/16 (1161003090) ,
subject = Vẽ hình trong hình học -- Phần mềm PSTPLUS, hits = 4307, karma = 2+0-,
Giới thiệu phần mềm Pstplus
(Các bạn dùng PSTricks và Eukleides nên quan tâm)

Phần mềm Pstplus có thể download về từ: http://www.xm1math.net/pstplus/download.html

Pstplus là một phần mềm miễn phí tích hợp nhiều gói hỗ trợ cho LaTeX Pstricks giúp dễ dàng tạo ra các hình ảnh thường dùng trong chương trình toán (cấp 1 đến cấp 3 PTTH). Pstplus chạy được trong nhiều hệ điều hành: Nó chạy được dưới linux, unix, macosx và windows. Pstplus được cung cấp (miễn phí) theo các điều khoản qui định trong giấy phép GPL.

Đặc tính - Đặc trưng:

Pstplus dựa vào các chỉ thị của người dùng để sinh ra đoạn mã theo LaTeX/Pstricks mà với đoạn mã này người dùng có thể cắt dán vào tài liệu nguồn (*.tex).

Ngoài ra người dùng có thể chọn cho xuất trực tiếp ra các hình ảnh ở dạng .EPS hay .PDF dùng để đưa chúng vào tài liệu (dùng lệnh includegraphics)

Tất cả các hình ảnh tạo bởi Pstplus có thể được lưu cất và tái sử dụng (dưới dạng file .pst).

Pstplus hỗ trợ các loại hình ảnh sau:

1. Đồ thị của một hàm số (y=f(x)):
- Người dùng có thể định nghĩa nhiều hàm số trong cùng một hình (vẽ nhiều đồ thị trong cùng hệ trục)
- Mỗi đồ thị có thể được vẽ với màu và nét vẽ tùy ý
- Các hàm số được định nghĩa theo cú pháp chuẩn (và Pstplus tự động chuyển sang cú pháp của Pstricks).

Bảng biến thiên - Bảng xét dấu:
- Tiện nghi này dựa vào phương pháp của Denis Léger (dùng file tabvar.tex): Mỗi dòng trong bảng biến thiên gồm ba phần ("haut", "milieu" và "bas" -- trên cao, giữa và dưới cùng). Ba phần đó dùng để đặt các thành phần cần thiết trong quá trình vẽ bảng vào một dòng.
- Ta cũng có thể dùng thao tác kéo thả của chuột hay nhập trực tiếp các thành phần cần thiết của bảng (như: các đường ngăn đứng, các mũi tên, các biểu thức toán)

Các hình phẳng
- Tiện nghi này dựa vào chương trình Eukleides của Christian Obrecht cho phép chúng ta vẽ các hình phẳng thông qua các lệnh. (Các lệnh này rất giống, gần với ngôn ngữ hình học Euclide)
- Có một bảng (thanh) công cụ bao gồm các lệnh "Eukleides" có hiệu lực. Bằng cách nhấp chuột trên một đề mục trong bảng này thì lệnh tương ứng được tự động đưa vào.
- Một khi chúng ta đã chèn vào đủ các lệnh cần thiết dùng cho hình thì Pstplus tự động sinh ra đoạn mã Pstricks tương ứng.

- Cây có nhánh (Dùng cho xác suất có điều kiện)
Cây được tạo ra bởi tiện nghi này nhờ các nút: Ajouter Branche (Thêm nhánh) và Ajouter Sous Branche (Thêm nhánh con)
- Với mỗi nhánh ta chỉ cần chỉ ra chỉ số của nhánh đó (là xác suất) và tên của nút. Đoạn mã Pstricks tương ứng cũng được tự động sinh ra.

Các graph (các đồ thị)
- Pstplus cung cấp tiện nghi dùng vẽ các graph định hướng. Nó cũng có thể vẽ các graph xác suất.
- Bắt đầu bằng cách xác định graph hông qua việc chỉ định các đỉnh và các cạnh xuất phát từ mỗi đỉnh. Có thể dùng cách tô màu và algorit Dijstrka vào các grap và Pstplus tự động sinh mã Pstricks tương ứng.

Đồ hình dạng khối. Lược đồ dạng khối:
- Người dùng có thể định nghĩa nhiều giản đồ hình khối trong cùng một graph.
- Người dùng có thể định nghĩa màu, kiểu trong các giản đồ và Pstplus tự động sinh mã thích hợp.