VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2976, contains 2976
id = 2976, parent = 0, thread = 2976, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.136, time = 2006/10/16 (1161001571) ,
subject = admin bận làm luận văn, hits = 443, karma = 0+0-,
Chào các bạn.

Mình phải đi Huế một thời gian, có thể đến một tuần hoặc hơn, để lo cho luận văn Toán học (master). Trong thời gian đến, mình cố gắng online nhưng sẽ không thường xuyên. Các câu hỏi về TeX có thể không kịp trả lời bạn. Xin lỗi trước nhé

Chúc vui vẻ.

/kyanh