VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2975, contains 2975, 2977
id = 2975, parent = 0, thread = 2975, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.6.147, time = 2006/10/16 (1160988302) ,
subject = Hiện giờ : phút : giây trên slide, hits = 638, karma = 0+0-,
Minh la dan a-ma-tơ mới tập sữ dụng tex. Xin cac huynh đệ chỉ giáo dùm làm sao để hiện giờ : phút : giây hteo giờ hệ thống trên slide nói riêng và trong tex nói chung. Mình chỉ làm xuất hiện được giờ: phút còn gây thì bó tay
 
id = 2977, parent = 2975, thread = 2975, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.136, time = 2006/10/16 (1161002324) ,
subject = Re:Hiện giờ : phút : giây trên slide, hits = 0, karma = 0+0-,
TeX cung cấp lệnh \time, nhưng chỉ chính xác đến phút thôi:

\time = Number of minutes after midnight that the current job started. (Muốn lấy kết quả, dùng \the\time)

Như vậy, để lấy được "giây", TeX pó tay. Nhưng TeX cho phép gọi các lệnh của hệ thống.

Nếu dùng teTeX, hãy cho phép TeX gọi lệnh hệ thống bằng cách thay đổi biến shell_escape trong tập tin texmf.cnf
% Enable system commands via \write18{...}?
shell_escape = t

Sau đó, thi hành lệnh `date` của Linux với tham số thích hợp.

Nếu dùng MikTeX, bạn hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của MiKTeX về hỗ trợ trên (sorry, mình nhớ chỗ tài liệu của miktex, nhưng giờ vào trang chủ miktex kô được, kô hiểu tại sao). Nhưng hãy thử mần một lệnh bằng cách chèn vào mã tex
\write18{dir}

Vấn đề còn lại là cần thi hành lệnh nào để có được thời gian (giây) trên Windows? Của riêng Windows thì /me kô biết. Có thể dùng cygwin nhưng lại phức tạp cho người mới bắt đầu như bạn.

Tóm lại, vấn đề của bạn có thể giải quyết được, nhưng có phần gian khó. Hy vọng những chỉ dẫn trên có thể giúp ích cho bạn. Chúc may mắn!

PS: Dùng powerdot với tuỳ chọn clock để có một cái đồng hồ nhảy tí tách, nhỉ !