VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2969, contains 2969, 2970, 2971, 4407, 4408, 4409, 4410, 4412
id = 2969, parent = 0, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/10 (1160468196) ,
subject = tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 1889, karma = 0+0-,
Chào các pác.

Trong thesis của mình, /me có sử dụng Maple để tính. Một phép tính dài lòng thòng (có thể nói rằng tính bằng tay thì mất cả mấy ngày: toàn là định thức cấp 3), nhưng sau khi đơn giản hóa bằng \simplify thì lại cực kỳ đẹp, đúng như dự đoán. Nhưng ... liệu có dám tin vào Maple hay không?

Các pác cho /me xin tí ý kiến
 
id = 2970, parent = 2969, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.68, time = 2006/10/11 (1160501793) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Tin chứ, không thì làm sao ai mua maple. Phần còn lại là kiểm tra cách dùng Maple của bác đúng hay chưa
 
id = 2971, parent = 2970, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/11 (1160548204) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
lập trình Maple thì /me yên tâm rồi. Nhưng ví dụ ta phải dùng gói LinearAlgebra. Phải "tin tưởng" vào gói đó, pác à __
 
id = 4407, parent = 2971, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.128.174, time = 2008/03/04 (1204584246) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình thì rất tin tưởng vào maple, nhưng nếu viettug chưa tin tưởng nó thì có thể dùng các phần mêm tương tự khác để kiểm tra kết quả, chẳng han: Mathematica, gap,... Nếu tính toán đại số thì gap là thứ rất đáng tin cậy đấy. Thứ này mã nguồn mở, rất dễ dùng, có thể tải về từ http://www.gap-system.org hoặc (nếu sử dụng Ubuntu) có thể cài trực tiếp bằng dòng lệnh sudo apt-get install gap.
 
id = 4408, parent = 4407, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.85.152, time = 2008/03/10 (1205095638) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã dùng lệnh solve trong Maple để giải phương trình
ln(2x - 3)= ln(3x^2 - x - 4). Kết quả là Maple giải được hai nghiệm. Trong khi đó, phương trình trên vô nghiệm.
 
id = 4409, parent = 4408, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.128.174, time = 2008/03/11 (1205187147) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
Tôi đã dùng lệnh solve trong Maple để giải phương trình
ln(2x - 3)= ln(3x^2 - x - 4). Kết quả là Maple giải được hai nghiệm. Trong khi đó, phương trình trên vô nghiệm.
Bạn thử gõ ln(-1) vào xem, maple cho kết quả là I\pi. Điều đó nghĩa là maple hiểu hàm ln theo nghĩa suy rộng, có thể xác định với các giá trị âm.

Do đó phương trình trên có nghiệm. TRong khi chúng ta giải phương trình trên với điều kiện 2x-3>=0 và 3x^2-x-4>=0, với điều kiện này thì các nghiệm maple cho đều bị loại.
 
id = 4410, parent = 4409, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.103.75, time = 2008/03/11 (1205195032) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
hchon:
Bạn thử gõ ln(-1) vào xem, maple cho kết quả là I\pi. Điều đó nghĩa là maple hiểu hàm ln theo nghĩa suy rộng, có thể xác định với các giá trị âm.
Hàm Ln z với z phức...
 
id = 4412, parent = 4410, thread = 2969, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.152, time = 2008/03/11 (1205253564) ,
subject = Re:tin tưởng vào Maple như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không nghi ngờ gì cả.