VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2964, contains 2964, 2965, 2968
id = 2964, parent = 0, thread = 2964, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/09 (1160391501) ,
subject = TeX for DOS, hits = 761, karma = 0+0-,
Khoảng năm 2000, các sinh viên khoa Toán tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thầy S. giới thiệu bộ TeX dành cho DOS, chỉ vừa chạy trên một đĩa mềm thôi. Có cả tiếng Việt nữa.

Khi đó, /me có học nhưng khó xài quá nên thua. Vả lại được một người bạn giới thiệu pctex và sau đó là miktex... /me nghĩ chắc kô còn ai quan tâm TeX/DOS (mặc dù vậy, hôm phỏng vấn thầy Chú có hỏi lại thầy, nhưng thầy... để đâu mất???)

Sáng nay bạn duongthanh (thành viên mới) học ở BK Hà Nội hỏi vè TeX cho DOS. Í ẹo, kiếm đâu ra đây?

Các pác có chút kỷ niệm / phần mềm nào chia sẻ với
 
id = 2965, parent = 2964, thread = 2964, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/10/09 (1160392380) ,
subject = Re:TeX for DOS, hits = 0, karma = 0+0-,
Ặc, thú chơi đồ cổ chuyển sang cả TeX nữa sao.
Kể cũng hay, sau một thời gian dài phát triển cũng cần có sự nhìn lại chứ. Để em hỏi bác Nguyễn Hữu Điển xem bác còn giữ hay nó hay không?
Theo như em được biết thì bộ TeX cổ nhất tại Việt Nam có từ năm 1991 do thầy Nguyễn Hữu Việt Hưng mua tại Mỹ với giá 200 USD. Không biết hiện nó lưu lạc nơi đâu?
 
id = 2968, parent = 2965, thread = 2964, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/09 (1160404337) ,
subject = Re:TeX for DOS, hits = 0, karma = 0+0-,
Những đồ cổ đó bây giờ mà đem xài thì... pà con chỉ có lóa mắt hỉ

Nhờ bác liên hệ với thầy Nguyễn Hữu Điển nhé /me có lần email cho thầy, nhưng không thấy hồi âm.

PS: Trang wiki về thầy Điển: wiki:NHD