VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2956, contains 2956, 2957
id = 2956, parent = 0, thread = 2956, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = eat, ip = 203.160.1.52, time = 2006/10/06 (1160151952) ,
subject = Tạo danh mục trong POWERDOT, hits = 592, karma = 0+0-,
Chào các bạn, vừa rồi nhờ Cuong12giaitich chỉ giao vài đường nên đã dùng tạm ổn POWERDOT. Bây giờ mình cần tạo ra trang trình diễn mà một bên lề (trái hoặc phải cũng được) là danh mục các mục (giống như mục lục) trong tất cả các slide để khi cần đến phần nào đó của tài liệu thì có thể link tới. Chan thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nếu có thể, hy vọng các bạn có thể cho mình xin một file nguồn về cái này. Xin cảm ơn.
 
id = 2957, parent = 2956, thread = 2956, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/07 (1160156906) ,
subject = Re:Tạo danh mục trong POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn có thể chia slide ra thành từng mục bằng lệnh tạo \section. Khi đó, các mục (các section ) sẽ tự động liệt kê vào một bảng nhỏ ( bảng Mục lục ) vào bên trái hoặc bên phải của tất cả các trình diễn, như hình sau:
http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/tab-contents.png

Việc có tạo ra bảng Mục lục trên còn tuỳ thuộc vào kiểu trình diễn (style=....) nữa. Hầu hết các kiểu đều hỗ trợ!

Ví dụ
\documentclass{...}
\begind{document}

\section{A}
\begin{slide}....\end{slide}
\begin{slide}....\end{slide}
...

\section{B}
\begin{slide}....\end{slide}
\begin{slide}....\end{slide}
...

\end{document}