VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2944, contains 2944, 2946
id = 2944, parent = 0, thread = 2944, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159905940) ,
subject = welcome back!, hits = 579, karma = 0+0-,
Hì hì, chào mọi người. Mấy ngày qua /me bị dính chưởng "bão con voi", nhà cửa thì may quá kô sao cả, nhưng hỏng dzo mạng được. Nhớ TeX ghê

Có pác nào còn ở miền Trung nữa không? Chúc mọi sự được tốt lành nhé!
 
id = 2946, parent = 2944, thread = 2944, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/10/04 (1159913345) ,
subject = Re:welcome back!, hits = 0, karma = 0+0-,
ôh bác Tug ở vũng bão nhỉ. Có thiệt hại nhiều không bác? Mong bác sớm ổn định cuộc sống sau bão