VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2938, contains 2938, 2942, 2950, 2953, 2954
id = 2938, parent = 0, thread = 2938, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/10/03 (1159893427) ,
subject = Mất tính năng tự cài các gói bị thiếu, hits = 962, karma = 0+0-,
Em đang dùng Miktex 2.5 + TeXnicCenter. Không hiểu sao bây giờ tính năng tự động íntall các gói thiếu (khi biên dịch) không còn nữa. Có thể là do em cài lại...
Mặc dù em để các mặc định của miktex, chẳng hạn như: Install mising packages là Ask me first, kể cả là Yes, nhưng khi biên dịch, tex vẫn chỉ thông báo là thiếu package và báo lỗi chứ kô có thông báo để cài gói thiếu này từ internet hay CD.
Mong các bác giúp em khắc phục sự cố trên. Xin cám ơn các bác rất nhiều.
 
id = 2942, parent = 2938, thread = 2938, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159905160) ,
subject = Re:Mất tính năng tự cài các gói bị thiếu, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy dùng mo.exe và chọn option thích hợp.
 
id = 2950, parent = 2938, thread = 2938, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/06 (1160068982) ,
subject = Re:Mất tính năng tự cài các gói bị thiếu, hits = 0, karma = 0+0-,
hình như pác đã thử dùng mo.exe rồi phải kô?

miktex 2.5 bản chính thức? có thể là gói bị thiéu kô nằm trong cơ sở dữ liệu của miktex... phải cài bằng tay thôi!
 
id = 2953, parent = 2950, thread = 2938, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/10/06 (1160127094) ,
subject = Re:Mất tính năng tự cài các gói bị thiếu, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác Viettug rất nhiều. Bây giờ thì ổn rồi bác ạ. Em không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng em nghĩ có lẽ là do em cài bản "MikTex Net Installer", em cài lại vẫn bị lỗi ấy. Sau đó em cài lại bằng bản "Basic" thì lại ổn. (Không hiểu, nhưng biết đâu sau này có bác nào cũng mắc lỗi như em?)
Cám ơn bác đã quan tâm.
 
id = 2954, parent = 2953, thread = 2938, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/06 (1160127545) ,
subject = Re:Mất tính năng tự cài các gói bị thiếu, hits = 0, karma = 0+0-,
dù miktex 2.5 đã rì li bản chính thức, nhưng nó cũng bất ổn lắm. Cứ nhìn build number của nó thì biết (hiện là miktex 2.5 build 2 ngàn mấy đó )... Nếu bác có "cảm hứng" thì có thể report cho miktex team