VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2935, contains 2935, 2940, 2945
id = 2935, parent = 0, thread = 2935, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.227, time = 2006/10/02 (1159808142) ,
subject = Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất, hits = 906, karma = 0+0-,
Các bác cho em hỏi cách đóng khung công thức đơn giản nhất. Đang muốn đóng khung vài cái cho đẹp

Tớ tự làm được rồi....... bác tug xoá hộ nhé
 
id = 2940, parent = 2935, thread = 2935, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159904860) ,
subject = Re:Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất, hits = 0, karma = 0+0-,
bác làm được, thế nào dzay? cho pà con biết với?

Đơn giản nhất là dùng \boxed{stuff} với các box nhỏ. Muốn đóng khung định lý, tô màu định lý có thể dùng gói riêng. Xem nhiều ví dụ trong wiki:mathmode
 
id = 2945, parent = 2940, thread = 2935, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/10/04 (1159913185) ,
subject = Re:Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất, hits = 0, karma = 0+0-,
Tớ cũng làm boxed{} thôi. Nhưng với cái to thì nó bị lỗi. Dùng mấy cái khác phức tạp hơn nên tớ không tìm hiểu