VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2932, contains 2932, 2943, 2963, 2966, 2967
id = 2932, parent = 0, thread = 2932, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/09/29 (1159532314) ,
subject = Vntex beta 20060904, hits = 952, karma = 0+0-,
Mình vừa mới cài đặt bản vntex beta 20060904 của bác Hàn Thế Thành. Tuy nhiên mình gặp phải vấn đề sau, mong moi nguoi giúp đỡ.
Khi cài vntex beta 20060904 cho Miktex 2.4 thì không gặp trở ngại gì, chỉ cần làm theo hướng dẫn trong INSTALL là xong, các font mới dùng rất đẹp và hỗ trợ tốt (một vài) font toán trong MATH FONT SURVEY.
Tuy nhiên khi cài vntex beta 20060904 cho MIKTEX 2.5 thì không tìm thấy file miktex.ini để thêm dòng lệnh TTFPath=C:\Windows\Fonts (như trong install hướng dẫn) và do đó không thể dùng các fonts mscore như arial, courier new hay times new roman.
Bạn nào có thể khắc phục điều trên xin giúp đỡ.
 
id = 2943, parent = 2932, thread = 2932, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159905335) ,
subject = Re:Vntex beta 20060904, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã gửi email hỏi anh Thành, nhưng ảnh hiện không dùng windows nên chưa thể trả lời ngay được.

Hôm trước, mình có thử xem xét nhưng chưa tìm ra cách gì. Vừa sao vụ bão nên... bi chừ mới rờ máy tính tiếp được đây. Ráng chờ nhé
 
id = 2963, parent = 2943, thread = 2932, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/10/09 (1160389508) ,
subject = Re:Vntex beta 20060904, hits = 0, karma = 0+0-,
Thêm một vấn đề nữa, em rất muốn sử dụng font Bistream Charter font nhưng lại gặp một số vần đề khi typeset.
Dùng trên MIKTEX 2.5 và vntex beta 20060904, khi dùng lệnh latex foo.tex thì không gặp lỗi gì nhưng không mở được file dvi.
Dùng lệnh dvipdfm foo.dvi thì ok nhưng mất PDF searchable.
Dùng lệnh pdflatex foo.tex lại gặp lỗi với thông báo
Trying to make PK font bchr8v at 526 DPI...
Running makemf...
makemf: The bchr8v source file could not be found.
Running ttf2pk...
makepk: PK font bchr8v could not be created.
pdflatex: The operation failed for some reason.
Mong các đại gia đèn giời soi xét.
Em sẽ test các font còn lại.
 
id = 2966, parent = 2963, thread = 2932, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/10/09 (1160403561) ,
subject = Re:Vntex beta 20060904, hits = 0, karma = 1+0-,
Ơn trời em khắc phục được lỗi này rồi.
Chẳng qua là do mấy lần update online nên file updmap.cfg bị thay đổi mà không biết. Sửa lại là xong ngay.
Tuy nhiên vẫn còn mscore????
 
id = 2967, parent = 2966, thread = 2932, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/09 (1160404111) ,
subject = Re:Vntex beta 20060904, hits = 0, karma = 0+0-,
hì hì, bác từ từ rồi sẽ được thôi mà /me rất muốn tham gia với pác, nhưng hiện xài toàn Linux phục vụ cho việc viét luận văn và cũng kô còn hơi sức cho tex nữa Chúc pác may mắn nhé