VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2929, contains 2929, 2931
id = 2929, parent = 0, thread = 2929, catid = 11, locked = 1, moved = 0,
userid = gahue, ip = 222.252.244.134, time = 2006/09/29 (1159475058) ,
subject = tex2word và worrd2tex, hits = 813, karma = 0+0-,
chào mọi người,
co ai biết cách crack phần mềm tex2word và word2tex, hoặc biết ở dâu có 02 phần mềm trên đã được crack xin chỉ giáo giúp. cám on
 
id = 2931, parent = 2929, thread = 2929, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.11, time = 2006/09/29 (1159515183) ,
subject = Re:tex2word và worrd2tex, hits = 0, karma = 0+0-,
chắc ít người đủ trình độ crack phần mềm đó. Cái bạn hỏi hẳn là cái người ta đã làm rùi, đem về xài. Néu vậy thì bạn có thể tìm trên Google hoặc dùng p2p, hoặc ở các trang web nổi tiếng về cung cấp số serial cho phần mềm. Mình nghĩ sẽ có ngay thôi.

Chúc bạn thành công. Mình khóa chủ đề này vì nó không phù hợp với diễn đàn ViệtTUG. Cám ơn bạn đã hiểu.