VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2920, contains 2920, 2922, 2924
id = 2920, parent = 0, thread = 2920, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.242.159, time = 2006/09/25 (1159170266) ,
subject = kyanh\'s thesis: BLW surfaces and Bjorling problem, hits = 809, karma = 0+0-,
Xin chào!

Lúc 23 giờ tối qua (chủ nhật 24/09/2006) /me đã giải quyết được một trong những vấn đề then chốt của thesis (liên hệ giữa tính singular của mặt và metric \sigma) . Mặc dù chưa hoàn toàn rảnh nhưng tâm lý đã thoải mái hơn nhiều. Hy vọng sẽ sớm hoàn thành để quay lại TeX. Việc gõ TeXsource có thể sẽ tiến hành vào đầu tuần thứ 2 của tháng 10

 
id = 2922, parent = 2920, thread = 2920, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/09/25 (1159182595) ,
subject = Re:kyanh\'s thesis: BLW surfaces and Bjorling problem, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúc mừng bác đã giải quyết được vấn đề then chốt của luận án. Em cũng đang nghiên cứu về toán nên rất hiểu niềm vui sướng khi vượt qua được vấn đề khó khăn. Chúc bác vui vẻ.
 
id = 2924, parent = 2922, thread = 2920, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.99, time = 2006/09/26 (1159256600) ,
subject = Re:kyanh\'s thesis: BLW surfaces and Bjorling problem, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn pác. Chỉ là một trong những thôi, nhưng cũng vui lắm rùi