VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2896, contains 2896
id = 2896, parent = 0, thread = 2896, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.50, time = 2006/09/15 (1158308846) ,
subject = Cách gửi tập tin *.log (tiết kiệm, nhanh), hits = 534, karma = 0+0-,
Thay vì gửi cả tập tin log lên diễn đàn, bạn có thể dùng một vài dịch vụ để gửi tập tin log:

http://viettug.org/code/

Sau khi gửi tập tin log ở đó, bạn có thể chép và dán mã BBcode tương ứg vào bài viết của mìh.


http://pastebin.com/ ,
http://nanobin.nanosouffle.net/0 (kô cho phép opened proxy)

Bạn chỉ việc chép và dán... Có thể chọn thời gian hết hạn. Sau đó bạn chép liên kết và đặt vào bài viết của bạn...

PS: unicode chưa được các dịch vụ trên hỗ trợ tốt!