VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2878, contains 2878, 2883
id = 2878, parent = 0, thread = 2878, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = manutd, ip = 125.235.145.22, time = 2006/09/12 (1158007936) ,
subject = cong hoa xa hoi..., hits = 856, karma = 0+0-,
tôi muốn soạn đơn từ như sau:
góc trên bên trái là tên cơ quan đơn vị.
góc trên bên phải là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam...(ngay dưới là ngày tháng)
các bạn giúp tôi nhé!
nếu up được file mẫu lên càng tốt.
cảm ơn nhiều.
 
id = 2883, parent = 2878, thread = 2878, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.237.62, time = 2006/09/12 (1158050225) ,
subject = Re:cong hoa xa hoi..., hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này có người hỏi rùi:
LINK_HERE