VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2875, contains 2875, 2881, 2884, 2890, 2895, 2916, 2919, 2921, 2923
id = 2875, parent = 0, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/09 (1157798975) ,
subject = Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 1816, karma = 0+0-,
Cộng đồng ới cho tiendien01389 hỏi về cách sử dụng:
1/ Gói varioref để tra cứu chéo,... tạo các link giữa các mục, các trang trong văn bản đang soạn.
2/ Gói hyperref để tạo link (liên kết) với tài liệu ở bên ngoài văn bản đang soạn.

Thanh_sờ_nhìu nhìu
 
id = 2881, parent = 2875, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.237.62, time = 2006/09/12 (1158049138) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Tài liệu tiếng Việt cho gói varioref có thể tìm ở http://download.viettug.org/ Một vài hướng dẫn không còn phù hợp nữa (phần về tiếng Việt). Có gì mình sẽ nói thêm.

2/ Bạn dùng \href{URL}{text}. Xem tài liệu về gói hyperref ở đây

TODO: wiki:hyperref, wiki:varioref
 
id = 2884, parent = 2881, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 222.252.81.56, time = 2006/09/13 (1158094080) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn lyk đã chỉ giúp, tiendien01389 sẽ đọc tài liệu, hy vọng rằng sẽ hiểu và dùng được để diễn đàn đỡ vất vả. Nhưng khi mắc tóc chắc là lại kiu mọi người rìu đó.
 
id = 2890, parent = 2884, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/14 (1158179078) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác lyk ơi, tiendien01389 đã đọc tài liệu và cũng đã dùng được cơ bản hai gói đó rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề hơi mắc nữa đó là khi biên dịch Pdflatex thì gặp lỗi, biên dịch DVI, PS thì tốt rồi. tiendien01389 đã dùng chế độ mặc định của gói hyperref. Tiếc rằng hôm nay em ngồi ngoài hàng net công cộng nên không gửi được lên diễn đàn một đoạn *log khi biên dịch Pdflatex. Nhưng liệu khi biên dịch được DVI, PS rồi thì Pdflatex có ngon lành không? Nhờ bác chuẩn đoán và cho em lời khuyên nhé. Cam ơn bác lyk
 
id = 2895, parent = 2890, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.50, time = 2006/09/15 (1158308375) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
Không có *.log thì kô mần gì được cả Bởi vì /me biên dịch varioref + pdflatex không thấy xì trum gì
 
id = 2916, parent = 2895, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/09/23 (1159008106) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong gói hyperref có lệnh \autoref cũng khá thú vị. Tuy nhiên hỗ trợ tiếng Việt cho lệnh này chưa có trong vntex (3.02), nên khi dùng vẫn phải định nghĩa lại, kô biết vntex mới đã cập nhật chưa?
 
id = 2919, parent = 2916, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/25 (1159117353) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 1+0-,
1/ Xin lỗi viettug và diễn đàn, tiendien01389 nêu ra vấn đề mà không hồi âm, để mọi người phải...
2/ về 2 gói đó, tiendien01389 đã chạy được với DVI, PS nhưng còn PDF thì chưa. Nhưng do thời gian này bận quá cho nên chưa thử tiếp được. Hy vọng trong thời gian tới tiendien01389 sẽ tìm hiểu và quay trở lại diễn đàn. Khi đó mong viettug cùng mọi người giúp đỡ.
3/ Chúc diễn đàn ngày càng phát triển.
 
id = 2921, parent = 2919, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/09/25 (1159182234) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình nghĩ là có thể bạn chọn option nào đó cho hyperref hoặc varioref(liên quan đến DVI, PS) nên kô chạy đuợc với pdflatex. Ngày trước mình cũng đã từng bị lỗi kiều này với hyperef. Bạn thử bỏ dần các option đi xem thế nào, hy vọng là ổn đấy. Chúc thành công.
 
id = 2923, parent = 2921, thread = 2875, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.99, time = 2006/09/26 (1159256539) ,
subject = Re:Sử dụng gói Varioref, hyperref, hits = 0, karma = 0+0-,
tiendien01389 đã nói là nạp gói hyperref với tuỳ chọn mặc định.

Vậy hãy thử coi trong hyperref.cfg xem cấu hình thế nào (thật khó hy vọng có thể thay đổi được gì trong đó)

Vì còn phải xét hyperref trong mối liên hệ với các gói khác, nên một .log file sẽ giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn!