VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2841, contains 2841, 2843, 2845, 2847, 2848, 2862, 2863, 2864
id = 2841, parent = 0, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.158, time = 2006/08/30 (1156926862) ,
subject = freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 3465, karma = 0+0-,
Chào các bạn!

/me đang chuẩn bị cho http://freemaths.tuxfamily.org/ ( hiện tại trang chưa có gì). Dự án đầu tiên là soạn bài giảng trực tuyến môn Phương pháp tính mà /me sẽ dạy trong học kỳ 2.

Rất mong có sự đóng góp của bạn:
* các dự án bạn có thể tham gia
* phần mềm wiki cần dùng ( /me định dùng wakka nhưng chàng này không hỗ trợ section, dùng mediawiki thì quá nặng ).
* các ý kiến khác

Cám ơn.
 
id = 2843, parent = 2841, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/08/31 (1157022563) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác nói rõ hơn về các công việc cụ thể, chắc chắn mọi người sẽ nhiệt tình giúp bác.
 
id = 2845, parent = 2843, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.253.24.17, time = 2006/08/31 (1157032917) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
một ý tưởng mới nhen nhóm nhưng sẽ không đi đến đâu, vì trở ngại về kỹ thuật... Bởi việc trình diễn công thức trên web đôi với /me hiện nay là điều không thể. Có thể dùng TeX chuyển sang dạng HTML, nhưng làm như thế sẽ mất đi sự đóng góp của các thành viên. Có thể dùng SVN nhưng cái này đỏi hỏi người dùng có một trình độ nhất định, vả lại SVN chỉ có tác dụng với mã nguồn trong khi trình diễn trên web là kết quả cuối.

việc soạn một bài giảng trực tuyến ví dụ môn phương pháp tính là điều nên hay không?
 
id = 2847, parent = 2845, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.8, time = 2006/08/31 (1157037627) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi thấy nhiều trang web dạy trực tuyến người ta dùng TeX với AcroTeX, Powerdot,... đó có thể đi theo hướng này không?
 
id = 2848, parent = 2847, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.28, time = 2006/08/31 (1157040439) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy có thể cho vài liên kết kô?

Em cũng biết một vài trang, nhưng kô hài lòng tí nào, nên mới làm riêng một cái... Nếu đi theo đưòng cũ thì em xin thôi
 
id = 2862, parent = 2848, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.25, time = 2006/09/05 (1157449661) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể đến trang sau
www.math.uakron.edu/~dpstory/webeq.html
Tôi nghĩ rằng cái này khá hạy Chẳng cần suy nghĩ hơn. AcroTeX có khả năng làm trình trình diễn và các bài tập trực tuyến (qua pdf) khá linh hoạt. Hãy xem thử. Chẳng biết em có thích không?
 
id = 2863, parent = 2862, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.25, time = 2006/09/05 (1157450083) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn muốn load một file demo (nhỏ hơn 10M thì hãy đến:
http://www.acrotex.net/
Và nếu thấy cần đọc thêm một ít vể AcroTeX thì hãy vào:
www.esnips.com/web/viettug-public. Ở nơi này tôi có làm thử một vài cái...
 
id = 2864, parent = 2862, thread = 2841, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.130, time = 2006/09/05 (1157450870) ,
subject = Re:freemaths cần sự đóng góp của bạn, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
AcroTeX có khả năng làm trình trình diễn và các bài tập trực tuyến (qua pdf) khá linh hoạt.
Cái em cần là biểu diễn công thức Toán trên trang web. Còn AcroTeX là để trình diễn -- kô phải phục vụ cho việc soạn các bài giảng toán...

Theo em biết có MathML là cách thể hiện công thức toán trên web theo chuẩn của W3 ( http://w3.org/Math/ ). Các trình duyệt web tương lai sẽ hỗ trợ MathML này ( hiện chỉ có một số, trong đó có FireFox ).

Em đang mày mò với mathml trên linux, gặp trục trặc với Amaya. Nếu thầy dùng Windows thì thầy có thể thử....