VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2822, contains 2822, 2823, 2824, 2825, 2827, 2828, 2829, 2830
id = 2822, parent = 0, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/23 (1156351467) ,
subject = latex all-in-one, hits = 4770, karma = 0+0-,
http://img86.imageshack.us/img86/9613/shot0001fl8.jpg

http://img86.imageshack.us/img86/152/windowcapturevh5.jpg
toanjp:
Làm cái AIO đầu tiên thử chơi. Có lẽ ít anh em quan tâm đến Latex và nếu có thì cũng không cần gói này, vì toàn đồ free mà. Nhưng làm để thí nghiệm thôi.
Tải về (có cái mirror nào khác thì hay hơn!):
p2: LINK_HERE
p1: LINK_HERE

PS: tình cờ tìm thấy tại http://empirics.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2467 -- sorry toanjp nha
 
id = 2823, parent = 2822, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/24 (1156357743) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
Chú thích là cái này tớ làm. Có lẫn 1 con trojan trong chương trình bibtex mng thì phải, không nguy hiểm, các bác cứ mạnh dạn xoá là ổn. Trong cái này có cả Endnote, không phải hàng free nên chỉ dám post bên Empirics (bên đó toàn hàng bẻ khoá)

@viettug: sao bác không post cả list những thứ nằm trong AIO này
 
id = 2824, parent = 2823, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/24 (1156413372) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
Không hiểu
toanjp:
@viettug: sao bác không post cả list những thứ nằm trong AIO này
 
id = 2825, parent = 2824, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/24 (1156420110) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Không hiểu
Là cái này ạ. AIO trên bao gồm:

Gồm:

Miktex 2.4
Texniccenter 1.701beta
Ghostscripts 5.4
GSview 8.54
LaTable 0.72
Endnote 9 Corp
Bibedit 11.9b
Jabref 2.12b
Latex Management
Bibtex Management 4.0
Excel 2 Latex
Texaide 4.0a

PS: Sao cảm giác Viettug chữ bé đi thì phải, khó nhìn
 
id = 2827, parent = 2825, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/24 (1156425295) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
Hay quá, cảm ơn bác toanjp rất nhiều, quả là cao thủ, nếu bác không giới thiệu thì mấy cái chương trình "hay hay" kia chắc em chả biết để mà dùng
Link down của part1 có vấn đề thì phải (?). File not found. Bác xem giúp lại xem.
 
id = 2828, parent = 2827, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/24 (1156429642) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ mình đã fix liên kết cho phần 1. thử lại nhé
1/ > Sao cảm giác Viettug chữ bé đi thì phải, khó nhìn
Một thay đổi nhỏ... nhờ đó, bây giờ mọi người có thể chọn font tuỳ thích khi xem trang web ViệtTUG. Hãy dùng phím Zoom của trình duyệt. Như trong liên kết sau : http://img219.imageshack.us/img219/7383/viettugio1.png (font URW do anh Thành viết)
 
id = 2829, parent = 2827, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/24 (1156430377) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
Toàn đồ free ý mà. Thấy mọi nguời làm AIO (all in one) thì làm cái nghịch chơi thôi. Chỉ quên mất kèm thêm cái Endnote là hàng không free, vì mình thường dùng nó để quản lý bibliography, sau đó export ra cho bibtex.

Link 1 ổn rồi
 
id = 2830, parent = 2829, thread = 2822, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/08/24 (1156437393) ,
subject = Re:latex all-in-one, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác viêttug và bác toanjp rất nhiều. Hay quá