VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2818, contains 2818, 2819, 2831, 2832, 2833
id = 2818, parent = 0, thread = 2818, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = eat, ip = 203.160.1.44, time = 2006/08/23 (1156270718) ,
subject = Hỏi về một biểu đồ, hits = 1321, karma = 0+0-,
Chào các bạn. Mình đã tạo một biểu đồ như sau
\begin{displaymath}
\xymatrix{
            A\ar[r]   &B \ar[r] & C\ar[r]& D\ar[r] &V\\
           D\ar[d]\ar[r]\ar[u] & V\ar[d]\ar[r]\ar[u]& L\ar[d]\ar[r]\ar[u]& K\ar[dr]\ar[ur]\\
           U \ar[r]   &M\ar[r] & K \ar[r]& G\ar[r] & P\\
}
\end{displaymath}}


Bây giờ mình cần mỗi mũi tên trong sơ đồ, có một mũi tên tương ứng chiều ngược lại, và trên các dấu mũi tên đó có một gạch chéo nhỏ (không suy ra được). Vậy, phải làm thế nào để có được sơ đồ như thế. Mong mọi người giúp. Cảm ơn tất cả mọi người.
 
id = 2819, parent = 2818, thread = 2818, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/23 (1156320783) ,
subject = Re:Hỏi về một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn muốn đổi hướng mũi tên có thể dùng tùy chọn @:
% mã cũ: A \ar[r]  &B
% mã mới:
A \ar @{<-}[r] & B


Nếu bạn muốn chèn cái gì đó vào giữa mũi tên, dùng toán tử `break` | như sau:

A \ar @{<-}[r] |{/} & B


Xem hai hình sau (bên trái là mã cũ của bạn)

http://img85.imageshack.us/img85/1396/eatkp7.png

Chúc vui!
 
id = 2831, parent = 2819, thread = 2818, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = eat, ip = 125.235.227.188, time = 2006/08/24 (1156438084) ,
subject = Re:Hỏi về một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Em cảm ơn anh. Rất thú vị anh ạ. Nhưng em muốn hỏi là muốn thêm các mũi tên tương ứng song song nhưng ngược chiều với các mũi tên đã có cơ, monh anh giúp nhé.
 
id = 2832, parent = 2831, thread = 2818, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/25 (1156449025) ,
subject = Re:Hỏi về một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Có phải bạn muốn cái này:
http://img243.imageshack.us/img243/4108/eat3uv6.png

Thử với mã sau:
A
\[email protected]<.5ex>[r] % mũi tên thứ nhất
\[email protected]<.5ex>[r];[] | {/} % mũi tên thứ hai, dùng ;[] để đổi đích (tương đối)
&B
 
id = 2833, parent = 2832, thread = 2818, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/25 (1156515975) ,
subject = Re:Hỏi về một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi eat
Bạn đọc cái này thì chắc mọi việc đủ cả: Doc.pdf