VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2813, contains 2813, 5104, 5105, 5107
id = 2813, parent = 0, thread = 2813, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.233.107, time = 2006/08/19 (1155980980) ,
subject = vpe: quay lại mã nguồn từ tệp PDF, hits = 2556, karma = 0+0-,
Những ai dùng Yap của MiKTeXđều biết một tính năng rất lợi hại: nhấn đúp chuột vào một nơi nào đó trên màn hình hiển thị tập tin *.dvi, sẽ mở ra trình soạn thảo mã nguồn tại dòng gần tương ứng với hiển thị đó... Nhờ tính năng này (inverse search) , ta có thể nhanh chóng sửa lỗi typo khi soạn thảo tài liệu latex...

Với kết quả PDF thì sao? Tính năng có được một phần nhờ gói vpe. Cài đặt gói này tương đối khó, vì vậy bài viết này chỉ giới thiệu dùng gói vpe trong vnmik3

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf \usepackage{vpe} \fi
%...
\begin{document}
...

Khi biên dịch ra kết quả PDF, bạn sẽ thấy có một số liên kết , nếu click chuột vào thì sẽ mở ra TXC, vào vị trí của mã nguồn tương ứng với hiển thị PDF... Bạn hãy thử xem!!!

Bạn có thể tìm hiểu cách cài đặt vpe qua tài liệu đi kèm gói này ( tải về từ CTAN ). Trong vnmik3, tham khảo các tập tin sau:

c:/vnmik/texmf_user/tex/latex/vpe/vpe.cfg
c:/vnmik/vnmik/postinstall/txc
c:/vnmik/vnmik/postinstall/vnmikbin
 
id = 5104, parent = 2813, thread = 2813, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.209.252, time = 2008/10/01 (1222817334) ,
subject = Re:vpe: quay lại mã nguồn từ tệp PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
Những ai dùng Yap của MiKTeXđều biết một tính năng rất lợi hại: nhấn đúp chuột vào một nơi nào đó trên màn hình hiển thị tập tin *.dvi, sẽ mở ra trình soạn thảo mã nguồn tại dòng gần tương ứng với hiển thị đó... Nhờ tính năng này (inverse search) , ta có thể nhanh chóng sửa lỗi typo khi soạn thảo tài liệu latex...
Em vừa thử nhưng đâu có được nhỉ. Nhấn đúp vào màn hình của yap nó chỉ hiện ra một file blog note có nội dung là mã nguồn đang soạn thảo.
Còn với vpe em cũng đã thử nhưng không được. Không hiểu "một số liên kết" mà anh Viettug nói nằm ở đâu ?
 
id = 5105, parent = 5104, thread = 2813, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/10/01 (1222818440) ,
subject = Re:vpe: quay lại mã nguồn từ tệp PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cấu hình Yap cho nó nhận ra Editor của bạn. Với VPE thì:
Với kết quả PDF thì sao? Tính năng có được một phần nhờ gói vpe. Cài đặt gói này tương đối khó, vì vậy bài viết này chỉ giới thiệu dùng gói vpe trong vnmik3
 
id = 5107, parent = 5105, thread = 2813, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.209.252, time = 2008/10/01 (1222819761) ,
subject = Re:vpe: quay lại mã nguồn từ tệp PDF, hits = 0, karma = 1+0-,
Em vừa chỉnh Yap xong, chạy rất tốt. Còn vpe thì... để thử sau
Cảm ơn anh!