VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2800, contains 2800, 2801, 3181
id = 2800, parent = 0, thread = 2800, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/08/15 (1155655023) ,
subject = Gói pst-calendar trình diễn lịch ấn tượng, hits = 4010, karma = 1+0-,
Gói pst-calendar cho phép ta tạo ra những trang lịch thật ấn tượng và đẹp mắt (với pstricks). Mặc dù tên các tháng được viết bằng tiếng Pháp (??) nhưng ta có thể dễ dàng thay đổi thành tiếng anh cũng như tiếng việt. Hơn nữa ta cũng có thể đánh dấu thêm (hoặc bỏ) các ngày đặc biệt trong năm theo ý mình.
Chú ý nếu dùng tiếng việt thì nên sử dụng gói times (hoặc tương tự) để cho phông chữ đẹp và nằm vào giữa box.

Thông tin ở đây:
pst-calendar-doc.pdf

Download ở đây:
Download
 
id = 2801, parent = 2800, thread = 2800, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/15 (1155656070) ,
subject = Re:Gói pst-calendar trình diễn lịch ấn tượng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn misuzu!

Cóp được cái hình này trong pst-calender.pdf, quá tuyệt!

http://img218.imageshack.us/img218/4451/pstcalender1qp1.png
 
id = 3181, parent = 2801, thread = 2800, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 193.55.52.2, time = 2006/12/26 (1167068983) ,
subject = Re:Gói pst-calendar trình diễn lịch ấn tượng, hits = 0, karma = 0+0-,
OK, hay ra phết, khi nào có thời gian em se dịch cái tài liệu này cho mọi người, để tiếng pháp nhiều bác đọc không quen