VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2797, contains 2797, 2804, 2810
id = 2797, parent = 0, thread = 2797, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/15 (1155635589) ,
subject = VnMiK-3.0.1-pacth-1, hits = 2677, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: VnMiK-3.0.1-patch-1

Miếng vá này gồm hai phần:
* các gói
* thư viện xử lý XML4

Để cài đặt phần thứ hai, bạn cần quyền của PowerUser hoặc Admin trên hệ thống. Nếu quá trình cài đặt sinh ra lỗi ( màu tím ):

->2 [vnmik-3.0.1-patch-1]: PowerUser privilege is required

nghĩa là thư viện chưa được cài đặt thành công
 
id = 2804, parent = 2797, thread = 2797, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2006/08/16 (1155723243) ,
subject = Re:VnMiK-3.0.1-pacth-1, hits = 0, karma = 1+0-,
Có vẻ tạm ổn với VnMiK3 rồi. À, có điều rất thú vị là Yap xem .dvi dùng với VnMiK3 nhìn rất ổn mà khi quay sang với VnMiK2.1 thì lại bị lỗi (chỉ xuất hiện chấm ..trằng như đã nói trên viettug).

PS: Lâu lắm mới nhìn thấy hoangoclan vào VIETTUG(không biết có đúng không?).
 
id = 2810, parent = 2797, thread = 2797, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.252, time = 2006/08/18 (1155892823) ,
subject = Re:VnMiK-3.0.1-pacth-1, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi mọi người. Sáng ni mới thấy cái chủ đề (pacth -- đúng ra là patch) viết sai chính tả

PS: thương thương cuong12giaitich... với một karma ( vậy là về mo nhé )