VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2786, contains 2786, 2787, 2789, 2791, 2792, 2794
id = 2786, parent = 0, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 210.245.57.162, time = 2006/08/14 (1155556902) ,
subject = Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 1821, karma = 0+0-,
Hiện tại mình đang sử dụng MikTeX bản 2.5.
Mình cài từ basic_mikTeX và bây giờ muốn cài thêm các gói mới.
Rắc rối nảy sinh khi mình sử dụng trình quản lý gói cài đặt của MikTeX.
Nó bắt phải tạo một thư mục chứa cục bộ trên máy của mình nhưng mình không biết cách.
Bạn nào biết chỉ giùm mình nhé!
Cám ơn nhiều!
 
id = 2787, parent = 2786, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.227, time = 2006/08/14 (1155566175) ,
subject = Re:Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 0, karma = 0+0-,
Sao bản 2.5 rắc rối thế à? Bản 2.4 basic của mình cứ vào Package manager mà down về thôi, thoải mái. Nó tự cài vào chỗ nào đó mình cũng chẳng quan tâm nữa. Nếu khi chạy thiếu thì nó cũng tự động down về
 
id = 2789, parent = 2787, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 210.245.57.162, time = 2006/08/14 (1155566738) ,
subject = Re:Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu mình kết nối mạng thì không nói làm gì.
Ở đây mình muốn nói là minh không kết nối internet.
 
id = 2791, parent = 2789, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.227, time = 2006/08/14 (1155567678) ,
subject = Re:Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn chỉ cần copy cái gói đó vào C:\texmf\tex\latex, sau đó chạy refresh cho Miktex cập nhật là xong
 
id = 2792, parent = 2791, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 210.245.57.162, time = 2006/08/14 (1155568683) ,
subject = Re:Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thử cách đó rồi
 
id = 2794, parent = 2786, thread = 2786, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/14 (1155571701) ,
subject = Re:Thêm gói cho MikTeX..?!.., hits = 0, karma = 0+0-,
miktex 2.4 hay 2.5 gì việc thêm gói cũng như nhau cả. Bạn xem ở đây:
LINK_HERE
và ở đây:
LINK_HERE

Chúc may mắn!