VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2777, contains 2777, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 3186, 3192, 3194
id = 2777, parent = 0, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/11 (1155303443) ,
subject = Gói times và tiếng việt, hits = 4711, karma = 1+0-,
Hãy thử với đoạn mã tiếng Việt sau:
\documentclass{article}
\usepackage{color}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
%\usepackage{times}
\begin{document}
\noindent
\colorbox{blue}{\color{white}{\huge\MakeUppercase{tiếng việt}}}
\colorbox{blue}{\color{white}{\huge\MakeUppercase{tieng viet}}}\\
\colorbox{blue}{\color{white}{\textsf{\huge\MakeUppercase{tiếng việt}}}}
\colorbox{blue}{\color{white}{\textsf{\huge\MakeUppercase{tieng viet}}}}
\end{document}

Bây giờ hãy sử dụng gói times. Kết quả thật ấn tượng, nhất là phông chữ và box.
 
id = 2780, parent = 2777, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155460238) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chạy toàn thấy báo lỗi, chẳng hiểu sao
 
id = 2781, parent = 2780, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/13 (1155461247) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi gì thế? Bác gửi lên đây một đoạn *.log nhé? /m đoán là thiếu gói times hoặc thiếu gói color hoặc là... chưa cài latex
 
id = 2782, parent = 2781, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155463582) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi liên quan đến mấy lệnh color, nhưng gói color và gói times thì Miktex có sẵn rồi

! Missing $ inserted.
<inserted text>
                $
l.7 ...hite}{\huge\MakeUppercase{tie^'ng vie^.t}}}
 
id = 2783, parent = 2782, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/13 (1155464395) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 1+0-,
/me cắt bới file log của pác rùi nhé. Bác coi kỹ xem bác bi lỗi gì.

Thử với tập tin sau đây: http://sarovar.viettug.org/tex/spam7.tex

gút lút!
 
id = 2784, parent = 2783, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155465354) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Đọc cái báo lỗi thì đúng là giời cứu vì hiếm khi tớ hiểu nổi nó nói gì. Nhờ cái file của bác tớ hiểu ra là do cái từ tiếng việt của misuzu, nếu copy nguyên vào TeX là bị lỗi.
 
id = 3186, parent = 2784, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = ngu_hoa, ip = 125.234.205.232, time = 2006/12/29 (1167381169) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là người mới các anh có thể giải thích cho em biết về những từ biệt ngữ đc không? Em thích học môn hoá lắm nhưng lại không có đi học nên muốn học về hoá trên mạng.... mấy anh có thể giúp em không?.........
em cám ơn
 
id = 3192, parent = 3186, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167509971) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Về hóa học, bạn có thể tham khảo ở trang web này: http://hoahocvietnam.com/ .

Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và sớm học giỏi hóa!
 
id = 3194, parent = 3192, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = ngu_hoa, ip = 125.234.207.57, time = 2006/12/31 (1167511744) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
cam on ban nhieu nha