VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2759, contains 2759
id = 2759, parent = 0, thread = 2759, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.153, time = 2006/08/08 (1155025346) ,
subject = TXC, WinEDT với Acrobat Reader, hits = 2764, karma = 1+0-,
(cho người dùng Windows)

Khi dùng TXC, WinEDT để soạn thảo và biên dịch ra kết quả PDF rồi xem trong trình xem Acrobat Reader (ACR), TXC hay WinEDT sẽ dùng lệnh DDE để ra lệnh cho ACR đóng tập tin PDF trước khi biên dịch. Lý do là ACR mỗi khi mở một tập tin thì khóa tập tin đó lại, khiến cho các chương trình không thể ghi ...

Nhưng điều phiền toán là: nếu bạn đang xem trang 10 của tập tin PDF , thì lệnh DDE sau khi đóng sẽ mở lại cùng tập tin ấy... nhưng với trang 1.

Thế có phải mất công dò lại đến trang 10? Câu trả lời PHỦ ĐỊNH!

Bạn chỉ việc dùng phím ALT + mũi tên trái, để trình xem ACR quay lại trang 10... Tuyệt lắm!

Nếu bạn dùng ACR bản Professional thì có lệnh DDE để mở lại đúng trang 10, không cần thiết phải dùng mẹo trên. Nhưng bản Prof... thì chắc bạn không có tiền mua rùi

Việc dùng FoxIT với TXC, WinEDT là điều quá bất tiện. FoxIT không hỗ trợ commandline hay DDE, và thậm chí không hỗ trợ Reload... Vì thế Sumatra PDF Viewer trong tương lai là người bạn đồng hành của TeX User.

PS: cho /me một karma nhé