VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2753, contains 2753, 2754
id = 2753, parent = 0, thread = 2753, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.159, time = 2006/08/07 (1154942043) ,
subject = Vay la toi chua biet lam, hits = 675, karma = 0+-1-,
Thực ra, tôi chỉ dùng tập tin Test của chương trình. Vậy là tôi chưa biết cách sử dụng.Phải kết hợp với chương trình nào thì mới trình chiếu được?
Nhân tiện cho tôi hỏi như sau: Toi tap lam chi so, nhung toi chi biet cach lam chi so di sat ngay voi ten muon dat chi so. Toi thay mot so tai lieu lam chi
so voi hinh thuc nhu la muc luc (co cham). Xin diễn đàn giúp tôi với giup toi vu nay voi.
 
id = 2754, parent = 2753, thread = 2753, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.145, time = 2006/08/07 (1154946704) ,
subject = Re:Vay la toi chua biet lam, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn, tôi vẫn không thể hiểu là bạn đã làm gì và đã gặp lỗi gì? Bạn nói là chương trình, đó là chương trình nào vậy?

Bạn làm ơn mô tả lại những gì bạn đã làm, nhé!

Còn câu hỏi kia, từ từ hãy trả lời! Xong cái này mới qua cái khác. ( nhưng thực ra, bạn theo dõi các bài viết ở phần MakeIndex đã có câu trả lời )

Thật đáng tiếc nhưng bạn lại bị trừ điểm! Thế nhé!

Chúc bạn may mắn!