VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2721, contains 2721, 2724, 2735, 2736, 2757
id = 2721, parent = 0, thread = 2721, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 210.245.63.162, time = 2006/08/03 (1154605697) ,
subject = The LaTeX Companion Again, hits = 1532, karma = 0+0-,
Hi everyone!

Mình là Huy, mới ra nhập diễn đàn. Mình rất tiếc là ra nhập hơi muộn.

Mình đã làm nhiều về LaTeX nhưng chỉ qua các ví dụ thôi. Thấy các bạn trong diễn đàn có quyển sách The LaTeX Companion mình rất thích. Nếu bạn nào có thể gửi cho mình quyển sách đó theo định dạng PDF thì tốt quá. Mình tìm quyển này đã lâu mà không được

Thanks much!
 
id = 2724, parent = 2721, thread = 2721, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/03 (1154615104) ,
subject = Re:The LaTeX Companion Again, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mừng bạn đến với ViệtTUG!

Bạn tìm ở diễn đàn với từ khóa LC thì sẽ ra bài này:

LINK_HERE

có liên kết đến cuốn LC dạng DJVU...

Cuốn LC sơ sơ có 1000 trang, nếu bạn dùng PDF format thì quả là kinh khủng đấy. Dùng DJVU rất gọn nhẹ, việc tìm kiếm và tải trang cũng nhanh nữa.
 
id = 2735, parent = 2724, thread = 2721, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 58.187.69.97, time = 2006/08/04 (1154681405) ,
subject = Re:The LaTeX Companion Again, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất cám ơn!
Minh đã tải được quyển sách đó rồi, và cả chương trình đọc đó nữa. Nó thực sự rất hữu ích cho công việc của mình.
Nếu bạn có thể chỉ dẫn những quyển sách hay khác cho mình thì rất tuyệt!
Cảm ơn lần nữa nha!
 
id = 2736, parent = 2735, thread = 2721, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/04 (1154682218) ,
subject = Re:The LaTeX Companion Again, hits = 0, karma = 1+0-,
0/ việc cho phép tải về cuốn LC là phạm pháp đó. bạn biết chứ? Vì cuốn đó có license hẳn hoi mà

1/ đưa cuốn đó ra cho mọi người thì... /me sập tiệm luôn rùi, việttug sập tiệm luôn rùi

Bản 2nd ed. đó /me cũng mới biết... Cuốn mà /me có là bản 1st ed. , dự định mang tặng một số thành viên (hard copy), ai dè ý định tan tành mây khói...

2/ Một số tài liệu khác có ở wiki:trang dành cho Newbie

3/ Dù mọi người có sách rùi nhưng mình hy vọng ViệtTUG vẫn còn có ích và mình vẫn còn phải duy trì nó
 
id = 2757, parent = 2721, thread = 2721, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.153, time = 2006/08/08 (1155022312) ,
subject = Re:The LaTeX Companion Again, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuốn LC tại tài khoản esnip phải khóa lại: không còn tải về được nữa!