VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2715, contains 2715, 2716, 2717, 2719, 2720, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2732, 2734
id = 2715, parent = 0, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/03 (1154550798) ,
subject = Dùng font nào thì nét, hits = 4471, karma = 0+0-,
Anh em cho mình hỏi, mình làm file PDF bằng Latex, dùng font chuẩn CM. Tuy nhiên nhìn trên màn hình không thấy nét lắm, trong khi có nhiều file PDF trên mạng down về trông cực nét. Vậy làm sao để file PDF hiện rõ nét khi xem trên máy? Có phải do chọn Font không? Mình xem thử 1 file thấy nét thấy họ dùng Font Gill Sans.

Một câu hỏi nữa là mình làm trang title bằng titlepage nhưng không biết cách làm sao cho dòng title thụt xuống dưới (nó cứ ở sát trên top margin). Mình phải làm tạm bằng cách làm 1 dòng text trắng và thêm lệnh vspace.
 
id = 2716, parent = 2715, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/03 (1154590436) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ phải chắc rằng bạn đang sử dụng font Type1 trong kết quả PDF. Xem tập tin *.log khi biên dịch với pdflatex, gần cuối có thông báo về dùng các font bitmap (*.pk) và type1 (*.pfb). Các font bitmap mở trong trình xem pdf thường xấu.

Việc dùng các trình xem PDF khác nhau cũng cho kết quả khác nhau. Không biết toanjp dùng trình xem nào? acrobat reader bản mấy? foxit reader, samutra hay là....?

2/ Bạn dùng font CM thì không thể so sánh độ nét với font Gill Sans rùi

3/ Bạn có trang titlepage bằng cách dùng lệnh \maketitle thông thường hay là sao? Nếu muốn thay đổi titlepage thường phải viết lại các định nghĩa của trang này. Có thể mở article.cls để lấy thông tin cần thiết và định nghĩa lại. Nhưng tốt nhất là tham khảo gói tilling
 
id = 2717, parent = 2716, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/03 (1154591818) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Lyx

1. Mình dùng Acrobat 7.0 để xem PDF. Check trong Properties bằng Acrobat thì thấy file PDF dùng font CM type 1 (embedded subset, encoding ansi).

2. Nghĩa là sao bạn, dùng Gill sans thì nét hơn à? Ý mình đang hỏi có cách nào để nét hơn, nhìn trông khoái hơn, chứ file PDF của mình không phải quá mờ so với các file PDF thông thường.

3. Vì mình muốn thêm 1 vài dòng khác với cái chuẩn của maketile thông thường, chỉ có title, author, date và thank. Mình dùng cấu trúc

\begin(titlepage) 
text
\end(titlepage)

nhưng cái text này nó chạy lên tít top margin, mà trang đầu thì mình muốn cái title thụt xuống. Hiện tại mình chữa bằng cách tạo 1 dòng trắng (ko có kí tự, sau đó dùng vspace. Mình muốn tìm hiểu cách cơ bản hơn. Bình thường mình sẽ chịu khó google nhưng cái này không biết dùng từ khoá gì để search
 
id = 2719, parent = 2717, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.243.67, time = 2006/08/03 (1154598557) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể search trên google để tìm ra References for TeX and Friends với tài liệu này bạn có thể tìm thấy những gì bạn cần. Be Happy
 
id = 2720, parent = 2719, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/03 (1154601862) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác Chú giới thiệu một cuốn hay về TeX. Nhưng đọc cả quyển này để tìm câu trả lời cho câu hỏi ở trên thì quá sức cháu rồi. Lúc nào có điều kiện cháu sẽ nghiên cứu vậy.
 
id = 2723, parent = 2720, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/03 (1154614928) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình đã trả lời rùi mà Dùng gói tilling:
ftp://cam.ctan.org/tex-archive/macros/l … itling.zip

PS: bạn muốn có titlepage như thế nào có thể nói để mọi người giúp...? Bạn dùng lớp tài liệu thế nào?

Với \title bạn cũng có thể làm được nhiều thứ đó

\title{Đây là tựa đề\\Đây là dòng thứ hai của tựa đề}
\author{Đây là tác giả\\Và đồng tác giả}
\date{Hôm nay}

\begin{document}
\maketitle


Về câu hỏi liên quan đến font: bạn có thể chụp hình hai kết quả hoặc gửi cho mình hai tập tin PDF không nhỉ? viettug a còng gmail.com. Cám ơn bạn!
 
id = 2725, parent = 2723, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/03 (1154616101) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Viettug. viettug và Lyx là 1 à? Cái titling có lẽ là ổn, còn cách kia thì tớ cũng đã thử qua. Nhược điểm của nó là các dòng thứ 2 đó sẽ phải nằm sát dòng thứ nhất, và với cùng một cỡ chữ nên không đáp ứng được yêu cầu. Sẽ gửi cho bác file bình thường của tớ và file trông đẹp của họ.
 
id = 2726, parent = 2725, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/03 (1154616695) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Phù... nếu bạn nói rõ muốn gì thì /me sẽ giúp bạn nhanh hơn!

1/ Muốn dãn dòng ra có thể dùng cách mạnh như sau:
\author{tác giả \\[2mm] % chỉ ra đơn vị, 2mm, 12pt, 2em,...
và đồng tác giả}


2/ Muốn thay đổi cỡ chữ thì cứ việc đổi cho từng phần, ví dụ
\author{
\textbf{tác giả}\\ % cho ra đậm
\textit{\large và đồng tác giả} % in nghiêng và cỡ lớn
}


3/ viettug và lyx khác nhau chứ. viettug với lyk thì là một... mình phải đăng ký cái account LyX thui ... hì hì

4/ bạn đã dùng tilling rùi chứ?
 
id = 2727, parent = 2726, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/03 (1154617635) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ, giờ mới biết cách giãn dòng như vậy, thật đơn giản. Cảm ơn bác

Mình chỉ muốn hỏi để học hỏi thôi, chứ cái title của mình cũng đơn giản và mình làm được rồi. Mình tìm hiểu chút khi rỗi thôi, nên chưa tìm hiểu được cái titling, nhưng xem qua thấy có cách lệnh pretitle, posttitle.. có thể thêm dòng vào maketitle chuẩn nên chắc là được.

Đây là cái title mình làm hơi thủ công, ko đẹp lắm nhưng cũng không phải là 1 report quan trọng nên thế cũng ổn. Chỉ khác bình thường ở cái chữ "Research Proposal" thôi mà phải bỏ cái maketitle.

\begin{document}
\begin{titlepage}
\begin{center}
\textbf{\Large }\\
\vspace{80pt}
\textbf{\Large Research Proposal}\\
\vspace{30pt}

{\LARGE East Asian Currency Area: An Examination from the Perspective of
Optimum Currency Area Theory}\\
\vspace{50pt}
{\Large Prepared by: toanjp\\
Supervisor: Professor abc}\\
\vspace{20pt}
{\Large August 2006}
%\maketitle
\end{center}
\end{titlepage}
 
id = 2728, parent = 2727, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/03 (1154622756) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Thử cái này xem sao bác: ( xem thêm về chọng font trong wiki:LC )
\documentclass{article}

\usepackage{setspace}
\usepackage{bookman}

\doublespacing

\begin{document}

\begin{titlepage}

\begin{center}

\vspace*{3cm}

{
\fontsize{25pt}{25pt}
\usefont{OT1}{pbk}{b}{n}
\selectfont
Research Proposal
}

\vspace{1cm}

{
\fontsize{19pt}{19pt}
\usefont{OT1}{pbk}{m}{sc}
\selectfont
East Asian Currency Area:
An Examination from the Perspective of
Optimum Currency Area Theory
}

\bigskip

{Prepared by: toanjp\\
Supervisor: Professor abc}

\vfill

{August 2006}
\end{center}
\end{titlepage}

\end{document}
 
id = 2732, parent = 2728, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/04 (1154626628) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
Rõ nét hơn nhiều. Mặc dù nhìn font này hơi lạ, không quen mắt. Bác chỉ cho tớ lý do vì sao đậm hơn nhé, có phải do font bookman không? Nhưng chưa nét bằng cái file kia tớ gửi nhỉ? Bác nói sơ, phần còn lại tớ tự tìm hiểu được.
 
id = 2734, parent = 2732, thread = 2715, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/04 (1154679773) ,
subject = Re:Dùng font nào thì nét, hits = 0, karma = 0+0-,
/me vừa xem qua hai tập tin toanjp gửi. Hai tài liệu đó dùng hai font khác nhau và đúng là có một font rất nét...

Về chọn font có thể xem tài liệu này: http://www.tug.org/tex-archive/info/Fre … nt_Survey/ hoặc xem trong wiki:LC.

Hỗ trợ tiếng Việt của các font trong Survey đang được anh Thành tích cực triển khai. Mong chờ kết quả của anh sớm!

PS: đúng là do font bookman đó mà