VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2681, contains 2681, 2684, 2689, 2690, 2693, 2697, 2698, 2700, 2701, 2705, 2708, 2709, 2710, 2712
id = 2681, parent = 0, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/30 (1154196074) ,
subject = Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 5353, karma = 0+0-,
Các bác, xin chỉ cho em cách dùng font thư pháp của HungLan. Em đã Download font về máy tính và làm theo bài hướng dẫn của thầy Lê Bá Phi, thế nhưng khi biên dịch file: test-hlbk.tex (đi kèm trong vntex-hunglan-1[1].0) thì latex có sự cảnh báo là không hiểu định nghĩa về font, cụ thể như sau
test-hlbk.tex...
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Font shape `T5/htf1lkbk/m/n' undefined
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Font shape `T5/htf2bk/m/n' undefined
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Font shape `T5/htf3bk/m/n' undefined
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Font shape `T5/hblbk/m/n' undefined
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Font shape `T5/hnblbk/m/n' undefined
test-hlbk.tex(1): LaTeX Font Warning: Some font shapes were not available, defaults substituted.

------------------------------
test-hlbk.tex - 0 error(s), 6 warning(s), 0 overfull box(es), 0 underfull box(es)
 
id = 2684, parent = 2681, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.234, time = 2006/07/30 (1154212018) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn nên xem lại cài đặt gói hỗ trợ của Thầy Lê Bá Phi. Ngoài ra bạn nên chỉ rõ là đang dùng hệ TeX/LaTeX nào (TexLive hay MikTeX hay PCTeX ...). (Muốn giúp đỡ thì bạn có thể nêu rõ các bước đã làm thì mới may gỡ rối được)
Chúc thành công.
 
id = 2689, parent = 2681, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/30 (1154243468) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
tiendien01389:
Em đã Download font về máy tính và làm theo bài hướng dẫn của thầy Lê Bá Phi, thế nhưng khi biên dịch file: test-hlbk.tex (đi kèm trong vntex-hunglan-1[1].0) thì latex có sự cảnh báo là không hiểu định nghĩa về font,
Hy vọng là bạn đã tải về http://download.viettug.org/?files=hunglan

Mr. hhp đã kiểm ta rất kỹ trước khi công bố; nếu có lỗi thì phần nhiều do bạn cài đặt chưa đúng. Các bước quan trọng là:

* thêm đường dẫn texmf-xxx vào cơ sở dữ liệu của miktex
* thêm dòng Map vn-hl.map vào updmap.cfg
* cập nhật cơ sở dữ liệu với mo

( Lỗi bạn nhận phải cho thấy các font đã không được tìm thấy --> do trật đường dẫn )

Mong bạn thử lại nhé. Chúc thành công!
 
id = 2690, parent = 2689, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/30 (1154267624) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
Như thầy Chú đã nói, bạn có thể cho biế hệ thống TeX đang dùng?

Nếu dùng miktex -2.4, bạn cần để ý đến thư mục :\TeXMF/web2c/updmap.cfg (cám ơn tiendien01389)

Nếu dùng miktex-2.5, thư mục đó là UserConfig/miktx/config/upmap.cfg. Giá trị cụ thể của UserConfig bạn có thể có nhờ chạy chương trình mo.exe -> Roots
 
id = 2693, parent = 2690, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/31 (1154282832) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
Em đang dùng MikTex 2.4
Việc Download vntex-hunglan-1[1].0 là chắc chắn đúng rồi
Còn việc cài đặt thì em làm như sau:
* MikTeX cài với các thư mục của texmf, localtexmf là C:\texmf và C:\localtexmf
* xả nén tập tin vntex-hunglan-1[1].0 vào thư mục C:\texmf\texmf-vn-hlbk
* Chạy MO-->Root-->Add rồi chỉ đường dẫn đến texmf-vn-hlbk cuối cùng là Refresh Now.
* Thêm dòng Map vn-hl.map vào file updmap.cfg trong thư mục C:\texmf\web2c. Rồi chạy file updmap.cfg
* Mở file test-hlbk.tex để biên dịch thử thì lại không được
----------------------------------------------------------------------------------------
+) Có điều em thắc mắc và cũng không biết mình làm đã đúng chưa đó là việc thêm dòng Map vn-hl.map và chạy file updmap.cfg. Để thực hiện việc này em làm như sau: Mở file updmap.cfg bằng Winshell, rồi thực hiện việc thêm dòng Map vn-hl.map, sau đó chạy file này.

+) Trên hệ thống của em đã có font thư pháp của tác giả Hàn Thế Thành, như vậy có ảnh hưởng hay xung đột với font thư pháp HungLan không? (font thư pháp của Hàn Thế Thành thì em đã dùng được rồi)
 
id = 2697, parent = 2693, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/31 (1154284557) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
sau đó chạy file này.
Bạn đã chỉnh sửa updmap.cfg đúng cách. Nhưng sao không thấy bạn nhắc đến việc cập nhật dữ liệu sau khi sửa đổi tập tin đó --- sau khi thay đổi nội dung tập tin này bạn phải chạy MO /refresh now thêm một lần nữa đó.

Chuyện xung đột theo /me biết là không. Tuy nhiên, gói của Mr. hhp tốt hơn và là bản thay thế bản của anh Thành ( cho đến thời điểm hiện tại ). Vì Mr. hhp đã xử lý để có thể dùng font thư pháp trong kết quả DVI,PS,... ( trong khi bản của anh Thành phải dùng với pdflatex )

Thử lại nhé. Nếu vẫn gặp lỗi ...tốt nhất là bạn có thể gửi lên đây tập tin *.log ( dùng môi trường `code` của diễn đàn nhé ) ...


PS: cám ơn bạn đã cho mình biết một nhầm lẫn về updmap.cfg của miktex-2.4
 
id = 2698, parent = 2697, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/31 (1154303206) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
Tối nay bình tĩnh ngồi lại, em gõ bỏ Vntex ra khỏi hệ thống, rồi làm lại tất cả từ đầu (Xung quanh công việc sử dụng font thư pháp HungLan). Hồi hộp, chờ đợi từng giây, các bác có biết sao không sau khi biên dịch file test-hlbk.tex hệ thống thông báo:
test-hlbk.tex - 0 error(s), 0 warning(s), 0 overfull box(es), 0 underfull box(es)

Mình mừng lắm, từ từ nhấn F7 (dùng Winshell mà) để quan sát đuôi DVI thì...trao ôi lại không được nữa rồi! Sao thế nhỉ? (Sông không hiểu nổi mình\\ Nên cần đến diễn đàn).
Dưới đây là một đoạn file.log nhờ các bác khám hộ xem hệ thống \TeX của em nó bị thế nào? Và đừng quên cho em xin đơn thuốc cũng như cách điều trị nó nhé:
% nothing special. deleted!

Thanh-sờ các bác.
 
id = 2700, parent = 2698, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.225.163, time = 2006/07/31 (1154333133) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Đâu cần phải gỡ bỏ vntex ra khỏi hệ thống? Chắc là bạn nhầm với...

2/ Tập tin *.log cho biết việc biên dịch không có lỗi, cảnh báo gì...

3/ Bạn nói là " không được nữa rồi " có nghĩa gì? Nghĩa là ở tập tin *.dvi không hiển thị đúng kết quả, toàn là rồng rắn chi đó? Hãy thử xem thông báo của Yap ( Menu = File / Document Properties ... ) nhé.

3.1/ và thử biên dịch tex2pdf xem vẫn còn bị lỗi gì không?

4/ Có một chú ý nhỏ là: tập tin test-hlbk.tex mà thầy Phi soạn ra dùng encoding = UTF8. Theo mình biết thì editor WinShell hỗ trợ unicode nhưng có thể có trục trặc chi đ?. Bạn thử tạo tập tin mới, với cách dùng tương tự tập tin mà thầy Phi đưa ra nhưng với encoding khác ( \usepackage[tcvn]{vietnam} chẳng hạn... như tập tin này)

Mình rất tiếc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Không hiểu thật sự

Mong bạn bình tĩnh và kiên nhẫn giải quyết vấn đề nhé. Mình luôn cố giúp nếu có thể.

Chúc may mắn
 
id = 2701, parent = 2700, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/31 (1154342221) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 1+0-,
Trước hết xin cảm ơn sự giúp đỡ của diễn đàn. Đã để cho lyk phải thức khuya dậy sớm, thật khổ cho lyk quá. "Sờ" bác lyk nhìu nhìu...

Nghe lời bác lyk, em đã bắt tay vào việc tạo và biên dịch thử một file mới tương tự như file test-hlbk.tex nhưng với Encoding [tcvn3]. Kết quả thu được vẫn tương tự (nghĩa là không được với DVI, PDF...).
Em tự nhủ mình phải bình tĩnh không đi đâu mà từ từ, lôi file spam6.tex mà lyk gợi ý ra để biên dịch, thật lạ thay kết quả vẫn hoàn toàn tương tự. (thật là bó tay chấm com).
Để ý đến thông báo: see 'File-->Document properties' của Yap thì được thông báo như sau: (trích một ít)
Making PK font:
C:\texmf\miktex\bin\makepk.exe --verbose t5-htf1bkr 600 600 magstep(0.0) ljfour
Trying to make PK font "t5-htf1bkr" (at 600 DPI)...
"makemf" --verbose "t5-htf1bkr"
"ttf2pk" -q -t "t5-htf1bkr"
makepk: "t5-htf1bkr.pk" could not be created.


Loading 'cmr10' instead.

Như thế thì có nghĩa là gì nhỉ? Tại sao font "t5-htf1bkr.pk" không được định dạng? Nhờ lyk cùng các bác sĩ khám giúp em với!

Còn một chuyện này nữa, lyk nói là dường như Winshell không (hay đại ý như thế)....với Unicode. Nên em đã thử biên dịch các file: test-hlbk.texsamp6.tex với WinEdt nhưng kết quả thu được thì giống hệt khi dùng Winshell.
Vì thế em nghĩ lỗi mà mình gặp phải chắc không phải do trình Editor rồi.

Phải "Thanh" và "Sờ" các bác nhiều nữa đấy.
 
id = 2705, parent = 2701, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.170, time = 2006/07/31 (1154356767) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ Thành thật xin lỗi tiendien01389. Trưa nay ngồi cài lại vnmik21 (để có miktex 24) và thử, thì cũng gặp lỗi y như thế

Tuy nhiên, kết quả biên dịch ra PDF thì rất tốt.

/me cũng thử với miktex 2.5 và tình hình tương tự

1/ Khi biên dịch, tex chỉ lấy thông tin về font từ các tập tin *.tfm và ghi các thông tin cần thiết vào tập tin *.DVI. Khi xem kết quả DVI, trình xem dựa vào đó mà vẽ nên các ký tự để xem. Lỗi mà ta gặp phải ở trên, là vì mã nguồn của font ( *.mf ) không có , không thể tạo ra bitmap (*.pk) để biểu diễn ký tự.

2/ Thật đáng tiếc là thầy Phi đã không còn nữa. /me đang tìm xem làm thế nào mà thầy có thể mần DVI với font Hùng Lan được ....

Túm lại, /you thử với PDF, DVI/PS,... nhé!
 
id = 2708, parent = 2705, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/31 (1154359419) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ Thật là một sự mất mát lớn đối với gia đình, ngành giáo dục và diễn đàn khi thầy hhp ra đi.

1/ Cảm ơn lyk, đã để lyk phải vất vả quá. Chúc lyk sẽ có nhiều thành công mới.

2/ lyk cho hỏi là làm thế nào mà vẫn xem được kết quả file PDF tốt, của tiendien01389 thì không riêng gì file *.DVI mà *.PDF cũng xịt luôn.
 
id = 2709, parent = 2708, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.170, time = 2006/07/31 (1154360498) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
tiendien01389:
1/ Cảm ơn lyk, đã để lyk phải vất vả quá. Chúc lyk sẽ có nhiều thành công mới.
Ooops... đó là nhiệm vụ của /lyk mà
2/ lyk cho hỏi là làm thế nào mà vẫn xem được kết quả file PDF tốt, của tiendien01389 thì không riêng gì file *.DVI mà *.PDF cũng xịt luôn.
Lần này bị lỗi thì đúng là do vn-hl.map chưa được map đúng thôi. Thử nhé:

(2a) Dùng MO / Refresh now, hoặc
(2b) Chạy updmap --help từ wiki:command.com, hoặc
(2c) Chạy initexmf --help từ wiki:command.com
để biết cách cập nhật font map, hoặc
(2d) và nếu bí quá thì mần như sau luôn:
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf
 \pdfmapfile{+vn-hl.map}
\fi


PS:
Thử biên dịch với pdflatex, xem kết quả *.log, nếu thấy các dòng cho biết font hùng lan dạng type1 đã được nạp thì ok:
....type1/public/vn-user/htf1bkup.pfb...
 
id = 2710, parent = 2709, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/08/01 (1154386436) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ Cảm ơn viettug mình đã test lại, theo sự hướng dẫn của viettug, kết quả cho file PDF tốt.

1/ viettug cho hỏi nhỏ nhé, sau khi bài của thầy hhp về font thư pháp được đăng viettug có chạy thử không? và kết quả viettug thu được thế nào?

2/ theo tiendien01389 hiểu thì ý của bác lyk là trình Editor có vai trò quan trọng trong việc biên dịch và xem kết quả (đối với người dùng Miktex). Ý hiểu này có chấp nhận được không? Và nếu viettug đã biên dịch được một file *.tex nào đó sử dụng font thư pháp của thầy hhp thì viettug đã dùng phần mềm \TeX nào, Editor gì?


PS: Mọi người thông cảm nhé, vì từ trước đến giờ tiendien01389 luôn có suy nghĩ rằng mình đã chưa làm được việc gì lớn lao. Nhưng những gì mà người khác nghĩ ra thì cũng phải gắng làm theo.
 
id = 2712, parent = 2710, thread = 2681, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.170, time = 2006/08/01 (1154429859) ,
subject = Re:Sử dụng font thuphap-HungLan, hits = 0, karma = 0+0-,
tiendien01389:
0/ Cảm ơn viettug mình đã test lại, theo sự hướng dẫn của viettug, kết quả cho file PDF tốt.
1/ viettug cho hỏi nhỏ nhé, sau khi bài của thầy hhp về font thư pháp được đăng viettug có chạy thử không? và kết quả viettug thu được thế nào?
Có chứ. /me còn đóng gói cho vnmik21 nữa mà. Nhưng có lẽ là /me thử trên Linux, nên kết quả xem DVI rất tốt ( chương trình xdvi trên Linux xem tập tin DVI sử dụng font type1 ), còn /me chưa thử xem DVI trên Windows
2/ theo tiendien01389 hiểu thì ý của bác lyk là trình Editor có vai trò quan trọng trong việc biên dịch và xem kết quả (đối với người dùng Miktex). Ý hiểu này có chấp nhận được không?
Editor chỉ hỗ trợ việc soạn thảo thôi. Còn biên dịch với miktex hay hệ thống khác rùi thì kô còn dây nhợ gì với editor nữa. Mặc dù vậy, việc sử dụng editor đôi khi gây khó khăn: ví dụ dùng texniccenter không xem được các file tex dùng ecoding = utf8. Khi lưu tập tin thì có thể editor làm thay đổi encoding ( /me đã bị vài lần hồi năm 2001, 2002 khi sử dụng EditPlus ).

Còn WinShell thì trên hệ thống Windows XP của /me kô hiển thị được unicode...
Và nếu viettug đã biên dịch được một file *.tex nào đó sử dụng font thư pháp của thầy hhp thì viettug đã dùng phần mềm \TeX nào, Editor gì?
/me xài linux. ở Linux /me xài Winefish (http://winefish.berlios.de/) Còn ở Windows /me kết nhất TeXnicCenter và EditPlus. So sánh các Editor hiện nay chưa có, vì thế cần đóng góp ở đây: LINK_HERE

Mỗi Editor đều là công sức của một tập thể, đều có ưu nhược riêng. Editor còn là vấn đề cá nhân. Nếu biết tận dụng tối đa thì mọi cái trở nên hữu dụng.
PS: Mọi người thông cảm nhé, vì từ trước đến giờ tiendien01389 luôn có suy nghĩ rằng mình đã chưa làm được việc gì lớn lao. Nhưng những gì mà người khác nghĩ ra thì cũng phải gắng làm theo.
Hì hì,... được trao đổi với tiendien01389 thấy thú vị đấy Chúc có nhiều niềm vui với TeX!