VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2680, contains 2680
id = 2680, parent = 0, thread = 2680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/29 (1154170182) ,
subject = TeXaide/windows: gõ công thức toán trực quan, hits = 1039, karma = 0+0-,
TeXaide là phần mềm miễn phí, giúp bạn gõ công thức Toán một cách trực quan, giống như MathType Equation hay là Equation của Microsoft Word. Nguyên lý hoạt động là kéo-thả, WYSIWYG...

Sau khi soạn xong với TeXaide, bạn sao chép và dán vào trình soạn thảo (La)TeX của bạn, sẽ được mã LaTeX (hoặc TeX, amsTeX, plain TeX tuỳ theo cấu hình ) + mã mathtype (mã này cho phép chép ngược trở lại TeXaide... ).

Điểm khác biệt so với MathType là: TeXaide miễn phí, chỉ cho phép sinh ra mã TeX chứ không hỗ trợ OLE để giao tiếp với các ứng dụng khác.

TeXaide chỉ có bản trên Windows (tất nhiên, cũng có thể chạy trên Linux ví dụ với Wine)

Tải về: http://www.dessci.com/en/products/texaide/default.asp ( cần nhập vào địa chỉ email ... )

TeXaide rất thích hợp cho người mới làm quen với LaTeX!!!! và sẽ là một bộ phận của VnMiK3!