VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2665, contains 2665, 2668, 2669, 2670, 2672
id = 2665, parent = 0, thread = 2665, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/07/25 (1153826871) ,
subject = Sử dụng font contnav?, hits = 1161, karma = 0+0-,
Có bác nào sử dụng font contnav chưa? Em kô sao có thể xem được. Chẳng hạn đoạn mã đơn giản sau
\documentclass{article}
\font\CVxx=contnav at 15pt

\begin{document}
\CVxx\char1
\CVxx\char2
\CVxx\char3
\end{document}

Khi biên dịch thì kô có lỗi gì cả, nhưng khi xem output pdf thì kô thể xem đưọc gì, Acrobat báo lỗi.. Mong nhận được ý kiến của các bác.
 
id = 2668, parent = 2665, thread = 2665, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.212, time = 2006/07/25 (1153836132) ,
subject = Re:Sử dụng font contnav?, hits = 0, karma = 0+0-,
Lý do là font contnav không có bản METAFONT ( chỉ có font type 1 )

Thử biên dịch thế này nhé:
latex foobar.tex
dvipdfm foobar.dvi


Còn cách mô không thì /me đang tìm
 
id = 2669, parent = 2665, thread = 2665, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.212, time = 2006/07/25 (1153843807) ,
subject = Re:Sử dụng font contnav?, hits = 0, karma = 1+0-,
Hì hì biết rùi. Ngay từ đầu đã nghĩ đến nhưng lại không thử. Ai dè đúng thiệt:
\documentclass{article}

\usepackage{ifpdf}

\ifpdf
\pdfmapfile{+contnav.map}
\fi

\font\CVxx=contnav at 15pt

\begin{document}
\CVxx\char1
\CVxx\char2
\CVxx\char3
\end{document}


Bi chừ thì biên dịch với DVI, PDFLATEX, DVIPDFM ngon lành.

Hy vọng là bác thấy được sự khác biệt!
 
id = 2670, parent = 2665, thread = 2665, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.212, time = 2006/07/26 (1153917089) ,
subject = Re:Sử dụng font contnav?, hits = 0, karma = 1+0-,
Vấn đề của pác misuzu được anh Thành trả lời như sau:
van de nay la do "map entry" cua font contnav kho^ng co trong map file (pdftex.map, psfonts.map hay map file cua dvipdfm).

Cach giai quyet:

1) neu dung pdftex:

them vao file tex dong
\pdfmapline{+contnav ContextNavigation <contnav.pfb}

cach nay nhanh nhat, nhung co nhuoc diem la chi dung duoc cho pdftex va phai lam voi moi file tex

2) cap nhat map file cho he thong: cach nay phu thuoc vao tung he thong va backend nen minh kho^ng mo ta het duoc, cach hack nhanh nhat la mo file log, xem cai map file nao duoc doc thi loi file do ra, them dong

contnav ContextNavigation <contnav.pfb
Cụ thể, với MiKTeX 2.5, hãy vào thư mục UserConfig (chạy MO để biết thư mục nào), thêm dòng sau vào <UserConfig>/miktex/config/updmap.cfg :
Map contnav.map


Nếu dùng MiKTeX 2.4 , hãy dùng tập tin <RootTeXMF>/miktex/config/upmap.cfg

Sau đó chạy chương trình updmap:
updmap --mkmaps
% dùng updmap --help để biết thêm chi tiết.


PS: /me đã thử làm mà vẫn bị lỗi , là do... nhầm tập tin updmap.cfg
 
id = 2672, parent = 2670, thread = 2665, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/07/27 (1154004456) ,
subject = Re:Sử dụng font contnav?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác Viettug và bác Thành rất nhiều, thật tuyệt vời. Mấy hôm trước loay hoay với cái hướng dẫn sử dụng font này mãi mà kô thành công, nên em toàn phải dùng symbol để vẽ thay thế