VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2648, contains 2648, 2652, 2653, 2657
id = 2648, parent = 0, thread = 2648, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/23 (1153648166) ,
subject = Làm giảm cỡ chữ trong các section, hits = 1025, karma = 1+-1-,
Khi đánh văn bản trong Miktex, lớp report hay book, thì cỡ chữ của nội dung các chapter, section lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của toàn văn bản. Vậy làm sao để chúng = hoặc lớn hơn đôi chút mà thôi?
Bac Longgia nói tôi tự mày mò nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sorry bác Long.
 
id = 2652, parent = 2648, thread = 2648, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/24 (1153694213) ,
subject = Re:Làm giảm cỡ chữ trong các section, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi đánh văn bản trong Miktex, lớp report hay book, thì cỡ chữ của nội dung các chapter, section lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của toàn văn bản.
Vậy bác có bao giờ phải trăn trở điều đó với lớp article hay không???

Câu trả lời là: Các lớp đã định nghĩa như vậy. Muốn thay đổi nó, bác phải can thiệp vào trong latex. Một khi bác muốn thay đổi luật, bác đã trở thành hách-kơ rồi đó
Bac Longgia nói tôi tự mày mò nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
trong /texmf/tex/latex/base có 3 file là article.cls, report.cls, và book.cls ... bác đọc qua xem, vừa đọc vừa so sánh ...

Bác đừng in ra một loạt 3 file rồi so sánh từng dòng ... tốn giấy lắm nhá Thực ra, tôi tin chắc bác biết mò mẫm khi có điểm xuất phát rồi mà ...

Cố lên nhé ... bác thạc sĩ tương lai
Sorry bác Long
PS: /me luôn chỉ trích phương pháp sư fạm của viettug ... nhưng that of mine cũng chuối không kém ... hướng dẫn tồi mà còn được sorry nữa thì làm sao tiến bộ được
 
id = 2653, parent = 2648, thread = 2648, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 38.119.116.66, time = 2006/07/24 (1153731065) ,
subject = Re:Làm giảm cỡ chữ trong các section, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
Khi đánh văn bản trong Miktex, lớp report hay book, thì cỡ chữ của nội dung các chapter, section lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của toàn văn bản. Vậy làm sao để chúng = hoặc lớn hơn đôi chút mà thôi?
Dùng gói titlesec. Xem ở đây: LINK_HERE

LongGià trả lời quá chuối! Còn phuongnam lại gửi bài lộn box rồi, rõ phiền
 
id = 2657, parent = 2653, thread = 2648, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.51.34, time = 2006/07/24 (1153736168) ,
subject = Re:Làm giảm cỡ chữ trong các section, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì ...

Phương pháp của longgia2001 đúng là chuối ... nhưng lyk luôn phải nhớ rằng ... chuối là món ăn số một của ... khỉ (bất kể đột hay không )

phuongnam hiện nay xài forum chưa rành, tớ sẽ hỗ trợ nhìu hơn ... khoan hãy trừ Karma bác ấy !!! Làm admin thì phải move stuffs chứ, không thôi thì admin ở không à ???