VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2646, contains 2646
id = 2646, parent = 0, thread = 2646, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.27, time = 2006/07/22 (1153558304) ,
subject = Gói AcroTeX, hits = 485, karma = 0+0-,
Các bạn có thể xem demo AcroTeX bằng cách load file webeqtst.zip từ www.esnips.com/web/viettug-public.
AcroTeX là một gói hỗ trợ cho TeX dùng tạo tài liệu `online' (dạng pdf) và nhiều tính năng khác.
Các bạn cứ xem demo thì biết.
Mọi yêu cầu, ý kiến thì bạn cứ post lên viettug.org.