VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2634, contains 2634, 2635, 2636, 2638
id = 2634, parent = 0, thread = 2634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = agmath3vinh, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/21 (1153482154) ,
subject = help me, hits = 1083, karma = 0+0-,
cac su huynh lam on chi cho minh dia chi download mappe 10 (khong phai la file updrage). cam on rat nhieu.
 
id = 2635, parent = 2634, thread = 2634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/21 (1153496087) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Maple là phần mềm thương mại. Phải trả xiền ... Nếu cảm thấy đủ $ thì bạn có thể download tại đây

NOTE: đây là TeX forum, rất có thể câu trả lời này về Maple không làm bạn hài lòng. Dù sao, TeX cũng là mở và miẽn phí Maple không phải thế
 
id = 2636, parent = 2634, thread = 2634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/21 (1153497762) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Vì từ Maple có thể export ra tập tin LaTeX, nên pàn Maple ở đây cũng hợp lý chứ

Tất nhiên là trừ ra cái vụ tải về.

Gửi bạn agmath3vinh: Bản maple rất lớn, việc tải về từ trang chủ của Maple đối với người Việt hầu như là không thể. Bạn thử tìm trên mạng xem. Tốt nhất là bạn ra ngoài tiệm , tìm mua đĩa Maple. Mình nghĩ sẽ có ngay thôi!

Chúc may mắn nhé!
 
id = 2638, parent = 2636, thread = 2634, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/21 (1153498376) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
15:54:28) ky_anh_la_my: eh ku
(15:55:03) ky_anh_la_my: ko ku day ko
(15:55:07) ***ky_anh_la_my vua thoat khoi dia nguc
(15:55:16) ky_anh_la_my: nhung ko dung deksnot duoc
(15:55:19) ky_anh_la_my: de sang mai cai da
Khiếp, vừa ra tù đã lại manh nha tiếp tay ... xài chùa Maple rồi, chắc vào lại sớm quá
Gửi bạn agmath3vinh: Bản maple rất lớn, việc tải về từ trang chủ của Maple đối với người Việt hầu như là không thể. Bạn thử tìm trên mạng xem. Tốt nhất là bạn ra ngoài tiệm , tìm mua đĩa Maple. Mình nghĩ sẽ có ngay thôi!
Cùng lắm là một hoặc 2CD-image thôi chứ gì ...

Anyway, longgia stated:
Nếu cảm thấy đủ $ thì bạn có thể download tại đây