VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2622, contains 2622, 2623, 2640
id = 2622, parent = 0, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.69, time = 2006/07/15 (1152979866) ,
subject = vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 1143, karma = 0+0-,
Tôi đã làm công việc phân ưu với gia đình Thầy Lê Bá Phi.
Gia đình vì kiêng cử nên không nhận khoản đóng góp của anh em trong viettug, empirics và các bạn khác.
Do đó tôi không thể làm gì khác.
Xin báo với longgia để đừng chuyển tiến cho tôi. Đã liên lạc di động 0919918699 nhưng longgia không mở máy.
vanchutr
 
id = 2623, parent = 2622, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/17 (1153087036) ,
subject = Re:vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 0, karma = 0+0-,
Kính gửi thầy Chú và các bạn,

Trước hết, hết sức xin lỗi thầy cùng các bạn là mình bận công tác trong một vài ngày qua nên không thể kịp thông báo với các bạn. Ngay cả điện thoại cũng mất sóng, nên không cách chi lên diễn đàn được.

Về việc gia đình thầy Phi không nhận khoản đóng góp thì cũng không thể miễn cưỡng.

Longgia đã nhận được đóng góp của các bác Hạnh, bác Thảo, và bác Nghĩa.

Về khoản đóng góp mà các thành viên đã gửi đến longgia, xin cảm phiền các bác nêu trên gửi địa chỉ & thông tin cá nhân của mình về longgia2001 ét gmail chấm com để longgia có thể chuyển lại cho các bác trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn các bác thật nhiều.
 
id = 2640, parent = 2623, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/21 (1153499211) ,
subject = Re:vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 0, karma = 0+0-,
Điều này thật đáng tiếc...
thn:
Minh xin đóng quỹ của Viettug.
Cám ơn bác thn. Mình sẽ dùng quỹ vào việc có ích nhất cho ViệtTUG.

Khoản của pác Hạnh mình sẽ gặp trực tiếp tại Huế và gửi lại.

Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm và đóng góp của các bác.

bla bla bla...