VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2617, contains 2617, 2618
id = 2617, parent = 0, thread = 2617, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.230.204, time = 2006/07/15 (1152913489) ,
subject = Kỳ Anh gửi thầy Chú, hits = 829, karma = 0+0-,
Chào thầy!

Tối nay em ra tiệm gọi cho Long và thầy, nhưng số của thầy em lại... để quên ở nhà mất

Em bận công tác tuyển sinh, kể từ ngày mai... Em đã giao quyền admin lại cho Long già. Còn chuyện giúp đỡ các thành viên khác, em hy vọng thầy có thể phụ trách một phần, với cường độ cao hơn ngày thường một chút

Long sẽ gọi cho thầy vào ngày mai về một số chuyện khác.

Thầy đã vào hè hay chưa?

Em chúc thầy sức khoẻ và có một mùa hè tuyệt vời!

kyanh
 
id = 2618, parent = 2617, thread = 2617, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.230.204, time = 2006/07/15 (1152913811) ,
subject = Re:Kỳ Anh gửi thầy Chú, hits = 0, karma = 0+0-,
PS: thầy ơi, các font chữ của diễn đàn có quá nhỏ , làm mỏi mắt thầy không? Nếu thầy dùng FireFox thì nhấn Ctrl + ( Ctrl Shift = ) để phóng to lên thầy nhé!