VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2607, contains 2607, 2644, 2679
id = 2607, parent = 0, thread = 2607, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/13 (1152776097) ,
subject = admin bận công tác tuyển sinh, hits = 923, karma = 0+0-,
Xin chào!

Vì tham gia công tác tuyển sinh, /me rút khỏi diễn đàn một thời gian.

Mọi việc bàn giao lại cho một admin khác, nhưng chàng này lại hơi bận...

Vì thế, mong các bạn khi đặt câu hỏi, hãy chú ý đặt đúng box. Cũng nên thử dùng tính năng tìm kiếm của diễn đàn ( mặc dù tính năng này chưa hoàn thiện), đọc tài liệu cho kỹ ( mọi tài liệu có ở http://download.viettug.org/?files=- ),... Cám ơn các bạn.

Các bạn ở lại vui vẻ và sớm gỡ rối tơ loòng thoòng với TeX

PS: trong thời gian /me offline, một số box sẽ bị khóa... Mong các bạn thông cảm. Các box bị khóa có thể tìm thấy ở trang chính của diễn đàn.
 
id = 2644, parent = 2607, thread = 2607, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/22 (1153552108) ,
subject = Re:admin bận công tác tuyển sinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vừa trở lại: bị nhốt ra đề thi tuyển sinh cđ đúng 6 ngày hì hì được 800 ngàn

Cám ơn Long Già và thầy Chú đã quản lý diễn đàn trong thời gian quan. Cám ơn các bạn đã không làm diễn đàn rúi tung lên

Tranh thủ thời gian rảnh khi làm đề, mình đã làm gần xong VnMiK - 3.1.1 Sớm ra mắt các bạn cuối tuần tới!

Chúc cuối tuần dzui dzẻ
 
id = 2679, parent = 2644, thread = 2607, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/29 (1154155105) ,
subject = VnMiK3 * Re:admin bận công tác tuyển sinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Tranh thủ thời gian rảnh khi làm đề, mình đã làm gần xong VnMiK - 3.1.1 Sớm ra mắt các bạn cuối tuần tới!
Phần cài đặt đã xong. Việc chuẩn bị các gói có nhiêu khê một xíu.

PS: Hiện miktex đã có bản rc1. Các gói của nó thì... không biết răng để tải về!