VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2591, contains 2591, 2594
id = 2591, parent = 0, thread = 2591, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = thn, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/10 (1152529832) ,
subject = Xin hướng dẫn cách đưa công thức toán lên trang web, hits = 1252, karma = 0+0-,
Trên một diễn đàn bất kỳ, muốn viết tin nhắn mà cần gõ công thức toán học thì ta phải làm sao ? Mong sự trợ giúp.
 
id = 2594, parent = 2591, thread = 2591, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/11 (1152628262) ,
subject = Re:Xin hướng dẫn cách đưa công thức toán lên trang web, hits = 0, karma = 0+0-,
Mỗi diễn đàn có hỗ trợ riêng.

Diễn đàn này chuyên về giúp đỡ bạn dùng TeX. Nếu đã đã biết gõ công thức Toán rồi, thì có lẽ bạn không cần tới diễn đàn. Chính vì thế, diễn đàn này không hỗ trợ và cũng không có hướng hỗ trợ việc gõ công thức toán trong các bài viết...

Bạn nên xem qua ở đây: LINK_HERE

và ở đây wiki:zine0627

Chúc bạn vui!