VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2572, contains 2572, 2574
id = 2572, parent = 0, thread = 2572, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = principle, ip = 203.160.1.52, time = 2006/07/06 (1152201268) ,
subject = Nên có các bài giới thiệu về các cuốn sách hay, hits = 799, karma = 1+0-,
Có rất nhiều các cuốn sách hay về LaTeX mà mọi người biết vậy sao ta lại không giới thiệu qua về nó ở đây nhỉ? Và ta có thể từ cuốn sách đó mà dạy theo kiểu step by step cho những người mới?. Hoặc là các bác hãy biên soạn cũng được mà? Xong là từ các bài đó có thể ra bài tập hay gì đó.
Mình có chút góp ý vậy.
 
id = 2574, parent = 2572, thread = 2572, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152201726) ,
subject = Re:Nên có các bài giới thiệu về các cuốn sách hay, hits = 0, karma = 0+0-,
Một ý kiến hay. Cám ơn pác !

Tạm thời người mới làm quen với LaTeX có thể xem ở đây wiki:CNewbie. Việc giới thiệu các cuốn sách sẽ làm từ từ ở trang wiki:VietTUG. (Vì có nhiều việc quan trọng hơn)