VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2556, contains 2556
id = 2556, parent = 0, thread = 2556, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.161, time = 2006/07/06 (1152182701) ,
subject = Re: Về font/ mã TCVN, hits = 672, karma = 0+0-,
Xin cám ơn sự góp ý nhiệt tình của KyAnh.
Có một điều mà tôi muốn giới thiệu và nói rõ: Tài liệu của tôi chỉ sử dụng gói vntex và các font của gói đó. Còn bài viết về Pdfscreen chỉ là các demo ( đúng nghĩa demo).

Toi rất đồng ý với KyAnh: Trong tài liệu (chính thống) ai lại dùng quá nhiều font. Nhưng lại nhấn mạnh đó là demo. Vì mới cũng nên tương thích với cũ. Có người cũng cần cũ mà.

Ngoài ra tôi có nói trong phần đầu là: Các bạn có thể comment các dòng có dùng tcvn.

Lần nữa cám ơn KyAnh