VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2514, contains 2514, 2517, 2546
id = 2514, parent = 0, thread = 2514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phihung, ip = 58.186.83.98, time = 2006/07/04 (1151957816) ,
subject = Bounding Box, hits = 1278, karma = 2+0-,
Tôi xin nói vài lời về bounding box: viết tắt là bb. Khi chèn hình bằng lệnh \includegraphics với các loại ảnh POSTSCRIPT (eps, ps, pdf) tôi thường cung cấp cho LaTeX bb của hình đó bởi vì nó giúp LaTeX phân phối một lượng khoảng trắng (không gian) vừa vặn để chèn hình vào.

Cách xác định bb của một hình: Giả sử bạn có file ảnh POSTCSRIPT (tôi không phân biệt là định dạng nào) tên là picture.eps thì hãy dùng GSView để mở nó ra, thông thường hình ảnh chỉ chiếm một phần của tờ giấy, bạn xác định khung hình muốn chèn (tức là hình chữ nhật chứa vừa vặn hình ảnh hay chỉ một phần của hình mà bạn muốn đưa vào, không phải là toàn bộ tờ giấy) và xác định tọa độ của góc dưới bên trái (x1,y1) và góc phải bên trên (x2,y2) của khung hình đó bằng cách chỉ chuột vào các điểm đó và xem các giá trị tọa độ bên dưới status bar.

Chèn hình với các giá trị vừa tìm:

Cách 1: chỉ muốn các giá trị bb có tác dụng để phân phối khoảng trắng và hình ảnh vẫn xuất hiện không thiếu thứ gì (cho dù bạn chỉ chọn một phần hình ảnh), dùng lệnh
\includegraphics[bb=x1 y1 x2 y2]{picture}


Cách 2: bạn chỉ muốn chèn đúng phần hình ảnh mà bạn chọn, những phần khác không thấy được, dùng lệnh
\includegraphics[bb=x1 y1 x2 y2,clip=true]{picture}
(tùy chọn clip=true ý nói cho phép cắt bỏ bớt đi những phần hình vẽ ở ngoài phạm vi bb mà bạn chọn.

Hãy thử thực hành xem!
 
id = 2517, parent = 2514, thread = 2514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1151996736) ,
subject = Re:Bounding Box, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn phihung rất nhiều!

Có hai đề nghị nhỏ:

1/ Bác có thể nói thêm về việc dùng chương trình ebb để lấy bb? Như thế sẽ không mất công tính bb trong \includegraphics?

2/ Bác có thể chuyển hướng dẫn này qua trang wiki? wiki:bbwiki:ebb ?

Thanks again!
 
id = 2546, parent = 2514, thread = 2514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/05 (1152108054) ,
subject = Re:Bounding Box, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn phihung về trang wiki wiki:bb. Mình có bổ sung thêm phần về wiki:ebb