VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2495, contains 2495, 2505, 2508, 2534, 2535, 2536, 2538, 2539, 2540, 2541, 2545
id = 2495, parent = 0, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.47.41, time = 2006/07/03 (1151920664) ,
subject = hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 4226, karma = 0+0-,
Nhờ bác hhp hướng dẩn giúp cách vẽ hàm mật độ phân phối chuẩn dạng hình chuông dùng gói pstricks hoặc pst-infixlpot.

http://sarovar.viettug.org/img/tyty1.png

Xin đa tạ
 
id = 2505, parent = 2495, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.35.196, time = 2006/07/03 (1151940849) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
Sorry, Công thức ở trên bị thiếu, công thức đúng là

Y = 1/(sigma*sqrt(2*pi))*e^{-1/2*((X-mu)/sigma)^2}
 
id = 2508, parent = 2505, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/03 (1151944987) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
Dưới đây là ví dụ đơn giản nhất về cách dùng RPN, bạn làm theo nhé. Dùng số liệu thích hợp cho công thức của bạn:
\documentclass{article}
\usepackage{pst-infixplot}
\begin{document}
\begin{pspicture}(-4,-4)(6,6)
\psset{plotpoints=100}
\psPlot{0}{7}{cos(x*180/3.141)}
\end{pspicture}
\end{document}

Chúc thành công!

PS: gửi tập tin lên /me kô đọc được. I don't like *.doc*!
 
id = 2534, parent = 2508, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.118.131, time = 2006/07/05 (1152048117) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+-1-,
Minh đã thử dùng gói Pstricks để vẽ nhưng vẽ không được. Các hàm đơn giản khác thì mình vẽ được nhưng hàm này đánh code vào và dịch ra nó chẳng hiện ra gì cả. Nếu bạn rành về cái này xin giúp mình đoạn code để vẽ hàm số trên.

Thanks
 
id = 2541, parent = 2534, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/05 (1152084272) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
tyty:
Minh đã thử dùng gói Pstricks để vẽ nhưng vẽ không được. Các hàm đơn giản khác thì mình vẽ được nhưng hàm này đánh code vào và dịch ra nó chẳng hiện ra gì cả.
Tớ nghĩ bạn đã không làm theo hướng dẫn, mà đã ngồi chờ cho đến khi longgia2001 cho ra code cuối cùng. Một điểm karma- cho bạn.

@longgia: hình tải lâu quá và cũng hơi bự đó! để link cũng okie rùi
 
id = 2545, parent = 2541, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.51, time = 2006/07/05 (1152088748) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
@viettug:

1. tyty là new member, chú làm gì đã cho K-ngay, chắc gì bác ấy đã đọc & bít Karma +/- là cái rì

2. Giải một bài bằng hai kách mà \not thấy cho K+ hỉ

1. & 2. ==> Người ta thích chù zaajp người khác hơn là nâng niu tán tưởng ...

3. Pót này hơi xì pam, đáng bị 0.25 K-
 
id = 2535, parent = 2505, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.135.215, time = 2006/07/05 (1152055402) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 1+0-,
Tui zốt đặc, hổng bít hàm phân phối chuẩn là chi nữa ... nhưng mà táng đại cái này ...

Mạn phép chơi cái mu=.5 và cái sigma=.25

\documentclass{article}
\usepackage{pst-infixplot}
\begin{document}

\psset{unit=5cm}
\begin{pspicture}(-.2,-.2)(1.2,2)
\psaxes{->}(0,0)(0,-.2)(1.5,2)
\psPlot[linecolor=green]{0}{1}{(1/(sqrt(2*3.14159)))*2.71828^(-.5*((x-.5)/.25)^2)}
\end{pspicture}
\end{document}


Có hình ... thôi kệ ... có là tốt rồi chuông xiềng luôn

Để ý rằng ... hằng số trong pstricks hơi GNU , chịu khó chơi vài chữ số sau dấu thập phân nhé

Tui nghi cái hàm bạn đưa lém ... thông kảm, tui học SXTK (hay XSTK nhỉ ??? ) lâu lém rùi nên hổng dám hó hé tiếng lào

Tại boạn khoái pstricks chứ hổng thôi ...
 
id = 2536, parent = 2505, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.135.215, time = 2006/07/05 (1152055797) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 1+0-,
Chơi eukleides có phải phẻ hông:

Mã như sau:

box(-1,-1,2,3)
sigma=.15
mu=.5

trace(X,0,1){point(X,.5*(1/(sigma*sqrt(2*pi)))*exp(-.5*((X-mu)/sigma)^2))}


Soạn code trong xeukleides thế lày

Nhấn ESC một phát, được hình thế lày ...


@admin: Kụ át-min xem zùm, sao mần thẻ img hổng được

@myself: hình như ở đây chả có ai khoái eukleides hết nhỉ ... lạc lõng ghê ... hic hic ...

@tyty:

Tui đang online, longgia2001 AT YAHOO MESENGER, có thể chat ... cho dỡ bùn ngủ .... chờ tới giờ koi đá panh ???
 
id = 2538, parent = 2536, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.83.68, time = 2006/07/05 (1152057611) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy Chú có chỉ giúp là dùng gói pst-func để vẽ cũng được. \psGauss
Cảm ơn thầy Chú và longgia2004 rất nhiều
 
id = 2539, parent = 2538, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.135.215, time = 2006/07/05 (1152057768) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
Zời ạ ... 2004 thì kòn gì là long già nữa

Hơ, ... thầy Chú chỉ riêng thế này thì ... lần sau có ai hỏi nữa ... thầy lại phải "chỉ riêng" nữa rùi ...

@Mr Chú: Hồi này, chính phủ đang ra sức tăng cường học chính khóa, cấm dạy thêm học thêm triệt để đấy thầy ạ
 
id = 2540, parent = 2539, thread = 2495, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.83.68, time = 2006/07/05 (1152058835) ,
subject = Re:hàm mật độ phân phối chuẩn, hits = 0, karma = 0+0-,
Oh, sorry longgia2001