VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2494, contains 2494, 2513, 2522, 2532, 2533, 2542, 2551, 2552, 2553, 2578, 2582, 2585, 2588, 2596, 2597, 2598
id = 2494, parent = 0, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.175, time = 2006/07/03 (1151907547) ,
subject = Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 5164, karma = 2+0-,
Bài 3:

Giới thiệu kết hợp giữa Pdfscreen và TeXPower: Bản thân của Pdfscreen cũng cho phép chúng ta tạo các hiệu ứng màn hình; nhưng việc này TeXPower làm tốt hơn.

Từ bài 3 trở đi chúng ta dùng một số file hỗ trợ. Do việc upload lên site viettug khó khăn nên tôi upload lên http://www.esnips.com/web/viettug-public. Các bạn có thể load về file pdfscreen-pdf.zip từ site đó ( để dịch thử các bài 3, 4, 5...)

Việc dịch các bài theo thứ tự có thể giúp các bạn thấy được cấu trúc của các file nguồn và kiểm tra được hệ thống MikTeX (hay TexLive) của mình có phù hợp hay không?

mã: http://sarovar.viettug.org/tex/spam5.tex

Chúc các bạn thành công.

Nếu có góp ý xin hãy mail đến [email protected] hay dặt vấn đề trong forum này.

admin note: Thầy Chú ơi, đã có connection giữa http://esnip.com/web/viettug-publichttp://download.viettug.org/ . Thầy cứ việc tải lên ở esnip, phần cập nhật ở trang download sẽ được làm mau chóng thôi! Tải lên ở trang chủ của việttug gặp khó khăn, vì quota sử dụng đã quá 60% rồi
 
id = 2513, parent = 2494, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.56, time = 2006/07/04 (1151957032) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 1+0-,
Bài 4 về Pdfscreen đã có trên www.esnips.com/web/viettug-public. Hãy qua đó lấy về ( vì cứ post lên viettug.org thì hết chỗ)
 
id = 2522, parent = 2513, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1151999277) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy Chú!

Em đã cập nhật ở http://download.viettug.org/ . Bài số 4 gồm hai ví dụ sau:

pdfscreen-pdf: LINK_HERE-pdf.zip
pdfsdemo04: LINK_HERE

Câu hỏi: pdfscreen-pdf.zip là cái gì thế thầy Cái tên thầy đặt cũng... làm em bối rối Thầy sao không để cả hai mã nguồn và kết quả vào cùng chỗ?
 
id = 2532, parent = 2522, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.206, time = 2006/07/05 (1152047475) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 1+0-,
Cái làm cho các bạn bối rối pdfscreen-pdf.zip là các file dùng import (include) vào các ví dụ của các file pdfscreendemoxxxxx.tex.
Bài 5 đã upload lên www.esnips.com/web/viettug-public

Xin lỗi các bạn. Các bài upload lên phải đúng và trong file nguồn có những chỗ phải include các graphic nên tôi phải che các chỗ dư và góp các file include vào một chỗ cho tiện.

Các ơn viettug đã góp ý.
 
id = 2533, parent = 2532, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.206, time = 2006/07/05 (1152047747) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Các file kết quả (xuất) nằm trong demo-pdfscreen.zip. Đó là kết quả của các file pdfscreendemoxxxx.tex.

Còn pdfsreen-pdf.zip chỉ là các file dùng include vào các file nguồn demo mà thôi.

Tôi phải đi từng bước để tránh cho các bạn suy nghĩ mệt óc. Nếu không các bạn thì nguy to.
 
id = 2542, parent = 2533, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/05 (1152084321) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài 5: http://download.viettug.org/index.php?files=pdfsdemo05
 
id = 2551, parent = 2542, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/07/05 (1152111896) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Tuyệt quá thầy Chú ơi. Bài viết của thầy rất qúy cho rất nhiều người, kô chỉ bây giờ mà còn cho cả sau này nữa. Cám ơn thầy rất nhiêu
 
id = 2552, parent = 2551, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.37, time = 2006/07/06 (1152120700) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã làm xong bài 6.
Chỗ để down vẫn là www.esnips.com/web/viettug-public. File cần download là:
pdfsdemo06.zip

Giới thiệu:
Ví dụ pdfsdemo06.tex có mục đích giới thiệu cách dùng lệnh stepwise và step duyệt từng bước một trang màn hình.
Chú ý đến các tham đối cüa lệnh stepwise.
Ví dụ này dùng các file include có tên overlay0.pdf; but.pdf; chu2.jpg.
Kết quả xuất ra là file có tên pdfsdemo06.pdf
 
id = 2553, parent = 2552, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152170713) ,
subject = Re:Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài 6: http://download.viettug.org/index.php?files=pdfsdemo06

Một đề nghị nhỏ: thầy Chú hạn chế dùng tiếng Việt với gói tcvn đã quá kũ. Trong một số tài liệu, việc thay thế gói này bằng gói vietnam vẫn sinh ra lỗi . Ngòai ra, nên hạn chế việc thay đổi font....

Cám ơn thầy!
 
id = 2578, parent = 2553, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.246.26, time = 2006/07/07 (1152212058) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã lượt bỏ các bài từ 7 đến 10. Hiện nay đã upload lên bài 11.
Có thể download về file pdfsdemo11.tex tại www.esnips.com/web/viettug-public. [email protected]
 
id = 2582, parent = 2578, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.65, time = 2006/07/08 (1152344170) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Hiện nay đã upload lên bài 12.
Có thể download về file pdfsdemo12.tex tại www.esnips.com/web/viettug-public. [email protected]
 
id = 2585, parent = 2582, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.38, time = 2006/07/08 (1152365761) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Serie bài của thầy Chú: http://download.viettug.org/?files=pdfsdemo
 
id = 2588, parent = 2585, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.243.121, time = 2006/07/10 (1152528720) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 1+0-,
Đã có đầy đủ các bài về pdfscreen demo trên www.esnips.com/web/viettug-public (từ bài 12 đến bài 17 - là hết)
Chúc các bạn thành công.
Nếu có gì cần trao đổi thêm thì hãy post bài lên viettug.org
 
id = 2596, parent = 2588, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = atxiz, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/11 (1152634961) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
thầy Chú ơi, sao trang tải về ở esnip giờ chỉ còn một số ít tập tin? Những tập tin trước đây sao mất cả? Có trục trặc gì ???

ở trang tải về của việttug http://download.viettug.org/ chỉ đặt các liên kết đến esnip thôi, thầy làm thế này thì... chết ban quản trị rồi
 
id = 2597, parent = 2596, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.243.92, time = 2006/07/12 (1152637953) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Vô cùng xin lỗi.
Tôi tưởng rằng không còn gì vấn vương tơ lòng thòng.
Để chuộc lỗi tôi xin upload lên lại tại địa chỉ đó.
Sorry 1000 lần
 
id = 2598, parent = 2597, thread = 2494, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = atxiz, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/12 (1152691422) ,
subject = Re:Bài 11: Pdfrsceen và TeXPower, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì, thầy ơi, ngay cả khi đã có mirror ở nơi khác, thì cũng nên để lại cái cũ. Thứ nhất, là vì không gian ở esnip quá lớn; thứ hai, là để phòng sự cố, trục trặc chỗ này thì mần chỗ khác.

Việc để quá nhiều như vậy đôi khi khiến thầy phiền, vì khó quản lý. Do đó, việc đặt tên tập tin , ghi chú thích rất quan trọng.

Phiền thầy bỏ chút thời gian upload lại nhé

PS: em phải xin lỗi vì hỏng có báo trước thầy cách làm việc của trang http://download.viettug.org