VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2479, contains 2479, 2785
id = 2479, parent = 0, thread = 2479, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.155, time = 2006/06/30 (1151657984) ,
subject = download.viettug.org, hits = 1589, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: download.viettug.org

các tập tin bị gạch ngang nghĩa là chúng đã quá kũ, và người cung cấp sẽ không chắc chúng sẽ làm việc trên hệ thống của bạn...

đừng tải về các tập tin bị gạch ngang nhé
 
id = 2785, parent = 2479, thread = 2479, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/13 (1155486975) ,
subject = Re:download.viettug.org, hits = 0, karma = 0+0-,
Lưu ý khi tải về ở các Mirror3 và Mirror4 như sau:

Giả sử bạn tìm kiếm tập tin pdfsdemo bằng liên kết sau:

http://download.viettug.org/index.php?files=pdfsdemo

Bạn sẽ thu được một số liên kết đến các tập tin, thuộc mirror3.

Nếu lần đầu tiên click vào một trong các liên kết đó, thì bạn sẽ được chuyển hướng tới trang chủ của Esnips. Hãy quay lui trình duyệt, dùng phím ALT + mũi tên trái chẳng hạn, để trở lại trang liệt kê các kết quả tìm kiếm. Bây giờ, nếu bạn click vào một trong các kết quả tìm kiếm thì trình duyệt sẽ cho phép bạn tải về tập tin bạn muốn.

Nhớ là bạn chỉ cần làm động tác trên khi lần đầu tiên bạn tải về các tập tin ở mirror3 hoặc mirror4. Lần đầu tiên, theo nghĩa: nếu bạn đóng trình duyệt một thời gian rùi mở lại, bạn lại gặp phiền toái trên.

Đây là nhược điểm của hỗ trợ ensips, không còn cách nào khác.

PS: bạn không thể dùng wget để tải về các tập tin ở esnips Sẽ phát sinh lỗi 302 moved temporarily và tập tin thu được chỉ là trang HTML ( trang chủ của ensníp )