VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2473, contains 2473, 2474, 2475, 2476
id = 2473, parent = 0, thread = 2473, catid = 17, locked = 1, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.84.159, time = 2006/06/29 (1151531633) ,
subject = ghi chú dọc theo hình vẽ trong gói pstricks, hits = 1054, karma = 0+0-,
Giả sử tôi có đoạn code sau:
\begin{pspicture}(0,0)(3,1)
\psgrid[subgriddiv=0,gridlabels=7pt,griddots=10]
\psline[linecolor=blue](2,1)
\end{pspicture}

Có nghĩa là tôi vẽ đường thẳng có dạng y = 0.5X.
Như vậy tôi muốn ghi chú "Y = 0.5 X} dọc theo đường thẳng vừa vẽ thì viết code như thế nào? Xin mọi người chỉ giúp.

Cảm ơn.
 
id = 2474, parent = 2473, thread = 2473, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.189, time = 2006/06/29 (1151565345) ,
subject = Re:ghi chú dọc theo hình vẽ trong gói pstricks, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào vdhvu, bạn có thể dùng gói pst-all như sau:

1) Xuất phát từ code của bạn:
\documentclass{article}
\usepackage{pst-all}
\begin{document}

\begin{pspicture}(0,0)(3,1)
\psgrid[subgriddiv=0,gridlabels=7pt,griddots=10]
\psline[linecolor=blue](2,1)
\pstextpath[c]{\psline[linestyle=none](0,.3)(2,1.3)}{$y=0.5x$}
\end{pspicture}

\end{document}


2) Có thể dùng thêm gói pstricks-add cho dễ hình dung hàm số

\documentclass{article}
\usepackage{pst-all}
\usepackage{pstricks-add}
\begin{document}

\begin{pspicture}(0,0)(10,6)
\psset{algebraic=true}
\psplot[linecolor=blue]{0}{10}{0.5*x}
\pstextpath[c]{\psplot[linestyle=none]{0}{10}{0.5*x+.3}}{$y=0.5x$}
\end{pspicture}

\end{document}
 
id = 2475, parent = 2474, thread = 2473, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.35.184, time = 2006/06/29 (1151585534) ,
subject = Re:ghi chú dọc theo hình vẽ trong gói pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn hhp đã trả lời. Cho mình hỏi thêm một tí nữa là đoạn mã sau:
\pstextpath[c]{\psplot[linestyle=none]{0}{10}{0.5*x+.3}}{$y=0.5x$}

phần {$y=0.5x$} có chức năng như thế nào vậy? và tại sao dùng {0.5*x+0.3} mà không phải là {0.5*x}

Ý thứ hai muốn hỏi là: Mình có thể ghi chú phương trình nằm "là là" theo đường thẳng được không? Nếu được như vậy thì trình bày sẽ đẹp hơn.
 
id = 2476, parent = 2475, thread = 2473, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.251.72, time = 2006/06/29 (1151586691) ,
subject = Re:ghi chú dọc theo hình vẽ trong gói pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
@vdhvu,

1) \pstextpath giúp đặt văn bản chạy trên đường cong. Nếu dùng {0.5*x} thì đường cong sẽ "xuyên qua" văn bản, vì vậy phải tịnh tiến đi một chút ( -> +0.3)

2) Thoải mái ghi gì cũng được trong nội dung của \pstextpath. Chẳng hạn:

\pstextpath[c]{\psplot[linestyle=none]{0}{10}{0.5*x+.3}}{Đây là đường thẳng với phương trình: $y=0.5x$}