VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2463, contains 2463
id = 2463, parent = 0, thread = 2463, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151316801) ,
subject = TeX4ht và LaTeX2HTML, hits = 500, karma = 0+0-,
naduy viết:
> Xin lỗi cho mình hỏi với: Tex4HT và TeX2HTML
> khác nhau thế nào? Nếu đã dùng được TeX4HT
> (cho tiếng Việt) thì có cần TeX2HTML nữa không?

> Cám ơn các bác.

Nếu đã dùng TeX4ht được rồi thì khỏi cần LaTeX2HTML nữa. LaTeX2HTML hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt ( wiki:VnTeX) tốt, nhưng /me đoán là nó sẽ mần tốt với OmegaVn.

Về cách làm việc thì LaTeX2HTML khá phức tạp, đòi hỏi mỗi gói trong latex phải có implement riêng; LaTeX2HTML là perl script. Do đó, khi viết tài liệu TeX đòi hỏi có những hạn chế...

Trong khi đó, TeX4ht thoáng hơn nhiều, do TeX4ht giao tiếp rất sâu với TeX, hệ quả là ta hầu như không phải viết thêm hỗ trợ gì cho TeX4ht.

Về kết quả xuất thì LaTeX2HTML đẹp hơn: nếu tài liệu được bố trí thành chương mục thì LaTeX2HTML tạo ra tập tin HTML với bố cục rất đẹp, có thể thấy điều này ở trang chủ của LaTeX2HTML. Trong khi đó, TeX4ht lại bê nguyên mọi thứ vào tập tin HTML duy nhất ( mặc dù nó cũng sinh ra mục lục ), khó coi

Tham khảo tại trang Wiki của ViệtTUG: wiki:LaTeX2HTML, wiki:TeX4ht, wiki:XtoX