VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 246, contains 246, 250, 257, 258
id = 246, parent = 0, thread = 246, catid = 11, locked = 1, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/24 (1130157503) ,
subject = Vấn đễ về powerdot, hits = 1291, karma = 0+0-,
Chào các bạn, để có thể dùng được gói powerdot thì cần tải những gì về để cài và cài như thế nào. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn các bạn
 
id = 250, parent = 246, thread = 246, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.143, time = 2005/10/25 (1130230587) ,
subject = Re:Vấn đễ về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Cương12Giảitích. /me rất không vui, vì bác cửi bài , câu hỏi thường xuyên nhầm chỗ. Bác thử xem lại trong mục LaTeX to X xem! Ở đó có nói về powerdot kỹ lắm mà.

Hy vọng lần này là lần cuối. Còn 'tái phạm', /me hứa với bác là cái nick cuong12giaitich sẽ bị khóa đó

Chào thân ái !
 
id = 257, parent = 250, thread = 246, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/26 (1130334611) ,
subject = Re:Vấn đễ về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác Cương12Giảitích. /me rất không vui, vì bác cửi bài , câu hỏi thường xuyên nhầm chỗ. Bác thử xem lại trong mục LaTeX to X xem! Ở đó có nói về powerdot kỹ lắm mà.
Xin lỗi các bạn. Thật sự mình đã không xem kỹ, trước khi gửi bài, mình cũng đã tìm xem thảo luận về powerdot ở đâu nhưng đúng là không nghĩ đến Latex to X. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm nhé. Mong thông cảm
 
id = 258, parent = 257, thread = 246, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130337505) ,
subject = Re:Vấn đễ về powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Hú hú...! Bác rút kinh nghiệm là /me dzui rồi